Pages

Thursday, May 22, 2014

ஶிவம் 4401_4440प्रस्तरशय्याशायिनेப்ரஸ்தரஶய்யாஶாயினே
प्रस्तरहारालङ्कृतायப்ரஸ்தரஹாராலங்க்ருʼதாய
प्रस्तरासीनायப்ரஸ்தராஸீனாய
प्रस्तारकृतेப்ரஸ்தாரக்ருʼதே
प्रस्तार प्रवर्तकायப்ரஸ்தார ப்ரவர்தகாய
प्रसारशीलायப்ரஸாரஶீலாய
प्रसारिणेப்ரஸாரிணே
प्रसारिमण्डलस्थायப்ரஸாரி மண்ட³லஸ்தா²ய
प्रस्तुताङ्कुरायப்ரஸ்துதாங்குராய
प्रसवजनकायப்ரஸவ ஜனகாய
प्रसवभूषितायப்ரஸவ பூ⁴ஷிதாய
प्रसेवकायப்ரஸேவகாய
प्रसूरूपायப்ரஸூ ரூபாய
प्रास्ताविक स्तुतिस्तुतायப்ராஸ்தாவிக ஸ்துதிஸ்துதாய
प्रासादवासनिरतायப்ராஸாத³வாஸ நிரதாய
प्रासाद्यायुधमण्डितायப்ராஸாத்³யாயுத⁴மண்டி³தாய
प्रास्तरिपुमण्डलायப்ராஸ்தரிபுமண்ட³லாய
पांसुचन्दनायபாம்ʼஸுசந்த³னாய
पांसुदिग्धायபாம்ʼஸுதி³க்³தா⁴ய
पांसुचन्दनभूषिताय नमः – ४४२०பாம்ʼஸு சந்த³ன பூ⁴ஷிதாய நம​: – 4420
प्रासङ्ग्याय नमःப்ராஸங்க்³யாய நம​:
पांसुचामरलिप्ताङ्गायபாம்ʼஸுசாமர லிப்தாங்கா³ய
पांसुचामरप्रियायபாம்ʼஸுசாமர ப்ரியாய
पांसुचामरायபாம்ʼஸு சாமராய
पांसुलायபாம்ʼஸுலாய
पांसुलामदभञ्जनायபாம்ʼஸுலாமத³ ப⁴ஞ்ஜனாய
पांसुलायुधायபாம்ʼஸுலாயுதா⁴ய
पांसुलावरदायபாம்ʼஸுலா வரதா³ய
पांसुलाभारहरायபாம்ʼஸுலாபா⁴ரஹராய
पांसुलाचार निर्धारकायபாம்ʼஸுலாசார நிர்தா⁴ரகாய
पांसुलागमहेतुवदनायபாம்ʼஸுலாக³ம ஹேது வத³னாய
पांसुधूसरायபாம்ʼஸு தூ⁴ஸராய
पांसुकासीनप्रियायபாம்ʼஸுகாஸீனப்ரியாய
पुस्तकालंकृतशोभायபுஸ்தகாலங்க்ருʼத ஶோபா⁴ய
पुस्तकाभयवरद हस्तायபுஸ்தகாப⁴ய வரத³ ஹஸ்தாய
पुम्सवनप्रियायபும்ஸவனப்ரியாய
पुंस्कोकिलकूजितलोलुपायபும்ʼஸ்கோகில கூஜித லோலுபாய
पुंसांमोहनरूपायபும்ʼஸாம்ʼ மோஹன ரூபாய
पौंस्नसमर्चिताय பௌம்'ஸ்னஸமர்சிதாய
पौंस्नसरूपाय नमः – ४४४०பௌம்'ஸ்னரூபாய நம​: – 4440

 
Post a Comment