Pages

Wednesday, May 14, 2014

ஶிவம் 4201_4240पिशिताय नमःபிஶிதாய நம​:
पिशङ्गायபிஶங்கா³ய
पिशिताशायபிஶிதாஶாய
पिशाचानुचरावृतायபிஶாசானுசராவ்ருʼதாய
पश्यल्ललाटायபஶ்யல்லலாடாய
पशुपाशविमोचनायபஶுபாஶவிமோசனாய
पश्यतोहरायபஶ்யதோஹராய
पशुपालकायபஶுபாலகாய
प्रशान्तायப்ரஶாந்தாய
प्रशंस्यायப்ரஶம்ʼஸ்யாய
प्रशंस्यनीयायப்ரஶம்ʼஸ்யனீயாய
प्रशंसाविषयायப்ரஶம்ʼஸாவிஷயாய
प्रशंसापात्रायப்ரஶம்ʼஸாபாத்ராய
प्रशस्तगुणसिन्धवेப்ரஶஸ்த கு³ண ஸிந்த⁴வே
प्रशस्तयशसेப்ரஶஸ்த யஶஸே
प्रशान्तमूर्तयेப்ரஶாந்த மூர்தயே
प्रशासितभुवनायப்ரஶாஸித பு⁴வனாய
प्रशासितकन्दर्पायப்ரஶாஸித கந்த³ர்பாய
प्रशान्तमुनिगणस्तुतायப்ரஶாந்த முனி க³ண ஸ்துதாய
प्रश्नाय नमः -४२२०ப்ரஶ்னாய நம​: -4220
पृश्निगर्भाय नमःப்ருʼஶ்னி க³ர்பா⁴ய நம​:
प्रश्रितायப்ரஶ்ரிதாய
प्रश्रितप्रियायப்ரஶ்ரித ப்ரியாய
प्रश्रितजनरक्षकायப்ரஶ்ரித ஜனரக்ஷகாய
प्रश्रिताभीष्टकरायப்ரஶ்ரிதாபீ⁴ஷ்ட கராய
प्रशितिमोचकायப்ரஶிதி மோசகாய
प्रशितिहरायப்ரஶிதி ஹராய
प्रशितिकरायப்ரஶிதி கராய
प्रशितिनिवारकायப்ரஶிதி நிவாரகாய
पाशलीलारतायபாஶ லீலா ரதாய
पाशहस्तायபாஶ ஹஸ்தாய
पाशायुधनिषेवितायபாஶாயுத⁴ நிஷேவிதாய
पाशकप्रियायபாஶக ப்ரியாய
पाशिनेபாஶினே
प्रांशुबाहवेப்ராம்ʼஶு பா³ஹவே
प्रांशुमूर्तयेப்ராம்ʼஶு மூர்தயே
प्राशितगरलायப்ராஶித க³ரலாய
प्राशितभुवनायப்ராஶித பு⁴வனாய
पाशकविहारनिरतायபாஶக விஹாரனிரதாய
प्राशितश्रवणप्रियाय नमः – ४२४०ப்ராஶித ஶ்ரவண ப்ரியாய நம​: – 4240

 
Post a Comment