Pages

Monday, May 19, 2014

ஶிவம் 4281_4320पाषाण दलनक्षम वज्र हस्ताय नमःபாஷாண த³லனக்ஷம வஜ்ர ஹஸ்தாய நம​:
पार्ष्णिप्रियायபார்ஷ்ணிப்ரியாய
पार्ष्णिगोपीलसितायபார்ஷ்ணி கோ³பீலஸிதாய
पिष्टातधूलिधूसरायபிஷ்டாத தூ⁴லி தூ⁴ஸராய
पिष्टातचूर्नोत्सवप्रियायபிஷ்டாத சூர்னோத்ஸவ ப்ரியாய
पिष्टपिशिताशनायபிஷ்டபிஶிதாஶனாய
पिष्टभक्ताघायபிஷ்ட ப⁴க்தாகா⁴ய
पुष्टभक्तजनायபுஷ்ட ப⁴க்தஜனாய
पुष्टिकरायபுஷ்டிகராய
पुष्पकप्रियराजराजसखायபுஷ்பக ப்ரிய ராஜராஜஸகா²ய
पुष्पमञ्जरीमण्डितायபுஷ்ப மஞ்ஜரீ மண்டி³தாய
पुष्पवाटिकाविहार कुतुकिनेபுஷ்பவாடிகா விஹார குதுகினே
पुष्पराग मणिमकुटशोभितायபுஷ்பராக³ மணிமகுட ஶோபி⁴தாய
पुष्परागपूर्णकुण्डलायபுஷ்பராக³ பூர்ண குண்ட³லாய
पुष्पपुच्छीप्रीतिपूर्णायபுஷ்ப புச்சீ² ப்ரீதி பூர்ணாய
पुष्पपुच्छी पूजितायபுஷ்பபுச்சீ² பூஜிதாய
पुष्पपुच्छी प्रियंकरायபுஷ்பபுச்சீ² ப்ரியங்கராய
पुष्पपुट कमलार्चितायபுஷ்பபுட கமலார்சிதாய
पुष्पाञ्जलि पूजितायபுஷ்பாஞ்ஜலி பூஜிதாய
पुष्पधूलीधूसरचरणाय नमः – ४३००புஷ்ப தூ⁴லீ தூ⁴ஸர சரணாய நம​: – 4300
पुष्पमालिकाविराजमानाय नमःபுஷ்பமாலிகா விராஜமானாய நம​:
पुष्कराक्षायபுஷ்கராக்ஷாய
पुष्कराम्बरायபுஷ்கராம்ப³ராய
पुष्करमूर्तयेபுஷ்கர மூர்தயே
पुष्करकोशायபுஷ்கர கோஶாய
पुष्करेक्षणायபுஷ்கரேக்ஷணாய
पुष्पदंतवरदायபுஷ்பத³ந்த வரதா³ய
पुष्पवद्रूपलोचनायபுஷ்பவத்³ ரூப லோசனாய
पुष्कलावर्तकनायकस्तुतायபுஷ்கலாவர்தகனாயக ஸ்துதாய
पुष्कलायபுஷ்கலாய
पुष्कलगुणाभिरामायபுஷ்கல கு³ணாபி⁴ராமாய
पुष्करिणीप्रियायபுஷ்கரிணீ ப்ரியாய
पुष्करिणी प्राणदायபுஷ்கரிணீ ப்ராணதா³ய
पुष्करिणी तीरवासिनेபுஷ்கரிணீ தீரவாஸினே
पुष्करक्षेत्र पालायபுஷ்கரக்ஷேத்ர பாலாய
पुष्करेशायபுஷ்கரேஶாய
पुष्पकेतु हरायபுஷ்பகேது ஹராய
पुष्पकेतुप्रियायபுஷ்பகேதுப்ரியாய
पुष्पदंताख्य गन्धर्व वरदायபுஷ்பத³ந்தாக்²ய க³ந்த⁴ர்வ வரதா³ய
पुष्पदंतपूजिताय नमः – ४३२०புஷ்பத³ந்தபூஜிதாய நம​: – 4320

 
Post a Comment