Pages

Wednesday, May 28, 2014

ஶிவம் 4481_4520

प्लक्षद्वीपनिवासिने नमःப்லக்ஷத்³வீப நிவாஸினே நம​:
प्लक्षेश्वरायப்லக்ஷேஶ்வராய
प्रक्षिप्तपातकायப்ரக்ஷிப்தபாதகாய
प्रेक्षवदग्रेसरायப்ரேக்ஷவத³க்³ரேஸராய
प्रेक्षावत्पूजितायப்ரேக்ஷாவத் பூஜிதாய
प्रेक्षादत्तभुवनाधिपत्यायப்ரேக்ஷாத³த்த பு⁴வனாதி⁴பத்யாய
प्रेक्षणलब्धनाकेन्द्रपूजितायப்ரேக்ஷணலப்³த⁴ நாகேந்த்³ர பூஜிதாய
प्रेक्षाधाम्नेப்ரேக்ஷாதா⁴ம்னே
प्रक्षीणदोषायப்ரக்ஷீணதோ³ஷாய
पक्षायபக்ஷாய
पक्षमासार्धमासायபக்ஷமாஸார்த⁴மாஸாய
पक्षमासदिनात्मनेபக்ஷமாஸதி³னாத்மனே
पक्षधारिणेபக்ஷதா⁴ரிணே
पक्षरूपायபக்ஷரூபாய
पक्षिणेபக்ஷிணே
पक्षीन्द्रवाहनाय नमः – ४४९६பக்ஷீந்த்³ரவாஹனாய நம​: – 4496
फकारस्य वासुदेवो देवता | धनधान्य पशु प्रदाने विनियोगः |ப²காரஸ்ய வாஸுதே³வோ தே³வதா | த⁴னதா⁴ன்ய பஶு ப்ரதா³னே வினியோக³​: |
फेङ्काराय नमःபே²ங்காராய நம​:
फट्कारायப²ட்காராய
फडस्त्रजपसंतुष्टायப²ட³ஸ்த்ர ஜப ஸந்துஷ்டாய
फणीन्द्रकुण्डलाय नमः – ४५००ப²ணீந்த்³ர குண்ட³லாய நம​: – 4500
फणिनाथाय नमःப²ணி நாதா²ய நம​:
फणिपूजितायப²ணிபூஜிதாய
फणिविद्यामयायப²ணிவித்³யாமயாய
फणीन्द्रोक्तमहिम्नेப²ணீந்த்³ரோக்தமஹிம்னே
फणीन्द्रांगदधारिणेப²ணீந்த்³ராங்க³த³ தா⁴ரிணே
फणीन्द्रवरदायப²ணீந்த்³ர வரதா³ய
फणिराजचूडायப²ணிராஜசூடா³ய
फणिराजविभूषणायப²ணிராஜவிபூ⁴ஷணாய
फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गायப²ணிபதிவேஷ்டித ஶோபி⁴தலிங்கா³ய
फणाधरेन्द्रधारिणेப²ணாத⁴ரேந்த்³ரதா⁴ரிணே
फणीन्द्रसंवीततनवेப²ணீந்த்³ர ஸம்ʼவீத தனவே
फणीन्द्रमेखलायப²ணீந்த்³ரமேக²லாய
फणिदामविराजितायப²ணிதா³ம விராஜிதாய
फणामणिविराजितायப²ணாமணி விராஜிதாய
फेन्यायபே²ன்யாய
फूतकृतायபூ²தக்ருʼதாய
फ्रेंफ्रें नमःப்²ரேம்ப்²ரேம்ʼ நம​:
फ्रेंपरायणायப்²ரேம்பராயணாய
फ्रेंफ्रेंशब्दपरायणायப்²ரேம்ப்²ரேம்ʼ ஶப்³த³ பராயணாய
फ्रेंबीजजपसंतुष्टाय नमः – ४५२०ப்²ரேம்பீ³ஜ ஜப ஸந்துஷ்டாய நம​: – 4520Download
 
Post a Comment