Pages

Friday, January 31, 2014

ஶிவன் 1241- 1280


कपालवते கபாலவதே
कपिलाय கபிலாய
कपीशाय கபீஶாய
कपाल-दण्डपाशाग्नि-चर्माङ्कुशधराय கபால-த³ண்ட³பாஶாக்³னி-சர்மாங்குஶத⁴ராய
कम्पाय கம்பாய
कपाल मालिने கபால மாலினே
कपाल पाणये கபால பாணயே
कपये கபயே
कपालमाला कलिताय கபாலமாலா கலிதாய
कपाल धारिणे கபால தா⁴ரிணே
कापालिने காபாலினே
कापालि-व्रताय காபாலி-வ்ரதாய
कूपाय கூபாய
कूप्याय கூப்யாய
क्रुपाकटाक्षधोरणी-निरुद्ध-दुर्धरापदे க்ருபாகடாக்ஷதோ⁴ரணீ-நிருத்³த⁴-து³ர்த⁴ராபதே³
क्रुपानिधये க்ருபானித⁴யே
क्रुपासागराय க்ருபாஸாக³ராய
क्रुपारसाय க்ருபாரஸாய
क्रुपाकराय க்ருபாகராய
क्रुपावारांनिधये - १२६०க்ருபாவாராம்ʼனித⁴யே - 1260
कबलीक्रुत संसाराय கப³லீக்ருத ஸம்ʼஸாராய
कम्बु कण्ठाय கம்பு³ கண்டா²ய
कम्बुकण्ठ लसन्नैल्याय கம்பு³கண்ட² லஸன்னைல்யாய
कुबेर बन्धवे குபே³ர ப³ந்த⁴வே
कुबेर मित्राय குபே³ர மித்ராய
कमलासनार्चिताय கமலாஸனார்சிதாய
कमलेक्षणाय கமலேக்ஷணாய
कमनीय कराम्बुजाय கமனீய கராம்பு³ஜாய
कमण्डलुधराय கமண்ட³லுத⁴ராய
कमठीकर्पराकारप्रपदाय கமடீ²கர்பராகாரப்ரபதா³ய
कमल हस्ताय கமல ஹஸ்தாய
कमल-प्रियाय கமல-ப்ரியாய
कमलासन कालग्नये கமலாஸன காலக்³னயே
कमलासन पूजिताय கமலாஸன பூஜிதாய
कमला-भारतीन्द्राणि-सेविताय கமலா-பா⁴ரதீந்த்³ராணி-ஸேவிதாய
कमयित्रे கமயித்ரே
कमलासन-संस्तुत्याय கமலாஸன-ஸம்ʼஸ்துத்யாய
कमनीय-गुणाकराय கமனீய-கு³ணாகராய
कमनीय-कायाय கமனீய-காயாய
कमल कान्तये - १२८०கமல காந்தயே - 1280

 
Post a Comment