Pages

Thursday, January 16, 2014

ஶிவன் - 821 - 860



उर्वर्याय உர்வர்யாய
उरुशक्तये உருஶக்தயே
उर्वीशाय உர்வீஶாய
उर: सूत्रिकालंक्रुताय உர: ஸூத்ரிகாலங்க்ருதாய
उरुप्रभावाय உருப்ரபா⁴வாய
उरगाय உரகா³ய
उलप्याय உலப்யாய
उल्मुकधारिणे உல்முகதா⁴ரிணே
उष्मपाय உஷ்மபாய
उष्णीषिणे உஷ்ணீஷிணே
उक्षध्वजाय உக்ஷத்⁴வஜாய
उक्षवाहाय नम: - ८३२உக்ஷவாஹாய நம: - 832
ऊकारस्य चन्द्रमा देवता | उच्चाटनार्थे विनियोग: ஊகாரஸ்ய சந்த்³ரமா தே³வதா | உச்சாடனார்தே² வினியோக³:
ऊकाराय ஊகாராய
ऊर्व्याय ஊர்வ்யாய
ऊर्ध्वरेतसे ஊர்த்⁴வரேதஸே
ऊर्ध्व लिङ्गाय ஊர்த்⁴வ லிங்கா³ய
ऊर्ध्वशायिने ஊர்த்⁴வஶாயினே
ऊर्ध्वाध:स्थदिगाकाराय ஊர்த்⁴வாத⁴:ஸ்த²தி³கா³காராய
ऊर्ध्व संहरणाय ஊர்த்⁴வ ஸம்ʼஹரணாய
ऊर्ध्वाय - ८४०ஊர்த்⁴வாய - 840
ऊर्ध्वस्थाय ஊர்த்⁴வஸ்தா²ய
ऊर्ध्व मेढ्राय ஊர்த்⁴வ மேட்⁴ராய
ऊर्ध्व मूलाय ஊர்த்⁴வ மூலாய
ऊर्जस्विने ஊர்ஜஸ்வினே
ऊर्जिताय ஊர்ஜிதாய
ऊर्जस्वलाय ஊர்ஜஸ்வலாய
ऊरूरु गर्भाय ஊரூரு க³ர்பா⁴ய
ऊर्वक्ष: शिखाय ஊர்வக்ஷ: ஶிகா²ய
ऊर्ध्वज्वलन रेतस्काय ஊர்த்⁴வஜ்வலன ரேதஸ்காய
ऊष्मणे ஊஷ்மணே
ऊष्ममणये ஊஷ்மமணயே
ऊहापोह विनिर्मुक्ताय नम: - ८५२ஊஹாபோஹ வினிர்முக்தாய நம: - 852
ऋकारस्य अदितिर् देवता | क्षोभणार्थे विनियोग: |ருʼகாரஸ்ய அதி³திர் தே³வதா | க்ஷோப⁴ணார்தே² வினியோக³: |
ऋकाराय ருʼகாராய
ऋकारावर्त भूषाढ्याय ருʼகாராவர்த பூ⁴ஷாட்⁴யாய
ऋक्सहस्रामितेक्षणाय ருʼக்ஸஹஸ்ராமிதேக்ஷணாய
ऋग्यजुस्साम रूपिणे ருʼக்³யஜுஸ்ஸாம ரூபிணே
ऋग्यजुस्साम वेदाय ருʼக்³யஜுஸ்ஸாம வேதா³ய
ऋग्यजुस्साम्ने ருʼக்³யஜுஸ்ஸாம்னே
ऋग्वेदाय ருʼக்³வேதா³ய
ऋग्वेदश्रुतिमौलि भूषणाय नमः ८६०ருʼக்³வேத³ஶ்ருதிமௌலி பூ⁴ஷணாய நம​: 860

 
Post a Comment