Pages

Monday, January 13, 2014

ஶிவன் - 701 - 740आश्रित रक्षकाय नम:ஆஶ்ரித ரக்ஷகாய நம:
आश्रमस्थाय ஆஶ்ரமஸ்தா²ய
आश्रमाय ஆஶ்ரமாய
आश्रित वत्सलाय ஆஶ்ரித வத்ஸலாய
आशुषेणाय ஆஶுஷேணாய
आश्रमाणां ग्रुहस्थाय ஆஶ்ரமாணாம்ʼ க்³ருஹஸ்தா²ய
आशुतोषाय ஆஶுதோஷாய
आश्रितामर पादपाय ஆஶ்ரிதாமர பாத³பாய
आशाम्बराय ஆஶாம்ப³ராய
आषाढायஆஷாடா⁴ய
आस्थापकाय ஆஸ்தா²பகாய
आहनन्याय - ७१२ஆஹனன்யாய - 712
इकारस्य मन्मथो देवता | - पुष्टच्यर्थे विनियोग: |இகாரஸ்ய மன்மதோ² தே³வதா | - புஷ்டச்யர்தே² வினியோக³: |
इंगितग्याय இங்கி³தக்³யாய
इच्छाज्ञानक्रिया शक्तित्रय लोचनाय இச்சா²ஜ்ஞானக்ரியா ஶக்தித்ரய லோசனாய
इज्यापराय இஜ்யாபராய
इतिहासाय இதிஹாஸாய
इन्दुपतये இந்து³பதயே
इन्दुकलाधराय இந்து³கலாத⁴ராய
इन्द्रादि प्रियाय இந்த்³ராதி³ ப்ரியாய
इन्द्रहन्त्रे - ७२०இந்த்³ரஹந்த்ரே - 720
इन्द्रिय लिङ्गाय இந்த்³ரிய லிங்கா³ய
इन्द्रियपतये இந்த்³ரியபதயே
इन्दुशेखराय இந்து³ஶேக²ராய
इन्द्राय இந்த்³ராய
इन्द्रियाय இந்த்³ரியாய
इन्दुमौलये இந்து³மௌலயே
इन्द्र वाचकाय இந்த்³ர வாசகாய
इद्धाय இத்³தா⁴ய
इरिण्याय இரிண்யாய
इरिणाय இரிணாய
इलापुरे जगद्वरेण्याय இலாபுரே ஜக³த்³வரேண்யாய
इष्टाय இஷ்டாய
इषुमते இஷுமதே
इष्टदाय இஷ்டதா³ய
इष्टज्ञाय இஷ்டஜ்ஞாய
इष्टि भूषणाय இஷ்டதா³ய
इषवे இஷவே
इष्टापूर्त प्रियाय இஷ்டாபூர்த ப்ரியாய
इष्टिघ्नाय இஷ்டிக்⁴னாய
इष्वस्रोत्तम भर्त्रे नम: - ७४०இஷ்வஸ்த்ரோத்தம ப⁴ர்த்ரே நம: - 740

 

No comments: