Pages

Sunday, January 5, 2014

ஶிவன் 461 - 500
अलक्ष्याय அலக்ஷ்யாய
अलेख्य शक्तये அலேக்²ய ஶக்தயே
अलुप्तव्य शक्तये அலுப்தவ்ய ஶக்தயே
अलंघ्य शासनाय அலங்க்⁴ய ஶாஸனாய
अलिङ्गात्मने அலிங்கா³த்மனே
अलक्षिताय அலக்ஷிதாய
अलुप्त शक्ति नेत्राय அலுப்த ஶக்தி நேத்ராய
अलंक्रुताय அலங்க்ருதாய
अलुप्त शक्ति धाम्ने அலுப்த ஶக்தி தா⁴ம்னே
अव्ययाय அவ்யயாய
अवधानाय அவதா⁴னாய
अव्यक्ताय அவ்யக்தாய
अव्यग्राय அவ்யக்³ராய
अविघ्न कारकाय அவிக்⁴ன காரகாய
अव्यक्त लक्षणाय அவ்யக்த லக்ஷணாய
अविक्रमाय அவிக்ரமாய
अवताराय - ४८०அவதாராய - 480
अवशाय அவஶாய
अवराय அவராய
अवरेशाय அவரேஶாய
अव्यक्त लिङ्गाय அவ்யக்த லிங்கா³ய
अव्यक्त रूपाय அவ்யக்த ரூபாய
अवध्याय அவத்⁴யாய
अवस्वन्याय அவஸ்வன்யாய
अवर्जाय அவர்ஜாய
अवसान्याय அவஸான்யாய
अवद्याय அவத்³யாய
अवधाय அவதா⁴ய
अवार्याय அவார்யாய
अविद्यालेश रहिताय அவித்³யாலேஶ ரஹிதாய
अवनिभ्रुते அவனிப்⁴ருதே
अवधूताय அவதூ⁴தாய
अविद्योपाधि रहित निर्गुणाय அவித்³யோபாதி⁴ ரஹித நிர்கு³ணாய
अविनाश नेत्रे அவினாஶ நேத்ரே
अवलोकनायत्त जगत्कारण ब्रह्मणे அவலோகனாயத்த ஜக³த்காரண ப்³ரஹ்மணே
अव्यक्त तमाय அவ்யக்த தமாய
अविद्यारये नम: - ५००அவித்³யாரயே நம: - 500

 
Post a Comment