Pages

Tuesday, January 28, 2014

ஶிவன் 1121 -1160
अ: इत्यक्षरस्य ब्रह्मविष्ण्वीशा देवता | म्रुत्युनाशे विनियोग: அ: இத்யக்ஷரஸ்ய ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶா தே³வதா | ம்ருத்யுனாஶே வினியோக³:
अ: वर्णान्वितरायते नम: ११२१அ: வர்ணான் விதராயதே நம: 1121
ककारस्य परमात्मा देवता | रजोगुण निवर्तने विनियोग: ககாரஸ்ய பரமாத்மா தே³வதா | ரஜோகு³ண நிவர்தனே வினியோக³:
कङ्कणीक्रुत वासुकये नम: கங்கணீக்ருத வாஸுகயே நம:
ककुभाय ககுபா⁴ய
कंकाय கங்காய
कंकरूपाय கங்கரூபாய
कंकणीक्रुत पन्नगाय கங்கணீக்ருத பன்னகா³ய
ककुद्मते ககுத்³மதே
कंकाल वेशाय கங்கால வேஶாய
कंकपर्दाय கங்க பர்தா³ய
कंकालधारिणे கங்கால தா⁴ரிணே
ककुद्भिने ககுத்³பி⁴னே
कंकराय கங்கராய
कंकालाय கங்காலாய
कंकवये கங்கவயே
कुक्कुट वाहनाय குக்குட வாஹனாய
काञ्चनच्छधये காஞ்சனச்ச²த⁴யே
काञ्चनमालाधराय காஞ்சனமாலாத⁴ராய
कुचकुंकुम चन्दनलेपित लिङ्गाय குசகுங்கும சந்த³னலேபித லிங்கா³ய
कूजत्किंकिणीकाय கூஜத்கிங்கிணீகாய
कंजाक्षाय - ११४०கஞ்ஜாக்ஷாய - 1140
कटिसूत्रिक्रुताहये கடிஸூத்ரிக்ருதாஹயே
कट्याय கட்யாய
काट्याय காட்யாய
कटाक्षोत्यहुत भुग्दग्ध भौतिकाय கடாக்ஷோத்யஹுத பு⁴க்³த³க்³த⁴ பௌ⁴திகாய
कुतुम्बिने குதும்பி³னே
कूटस्थाय கூடஸ்தா²ய
कूटस्थ चैतन्याय கூடஸ்த² சைதன்யாய
कोटिकन्दर्प लावण्य स्वरूपाय கோடிகந்த³ர்ப லாவண்ய ஸ்வரூபாய
कोटिसूर्य प्रकाशाय கோடிஸூர்ய ப்ரகாஶாய
कोटिमन्मथ सौन्दर्यनिधये கோடிமன்மத² ஸௌந்த³ர்யனித⁴யே
कोटिसूर्य प्रतीकाशाय கோடிஸூர்ய ப்ரதீகாஶாய
कोटिकन्दर्प संकाशाय கோடிகந்த³ர்ப ஸங்காஶாய
कठोराय கடோ²ராய
कठोराङ्गाय கடோ²ராங்கா³ய
कठोर जनदाहकाय கடோ²ர ஜனதா³ஹகாய
कुठारध्रुतपाणये குடா²ர த்⁴ருத பாணயே
कुण्डलिने குண்ட³லினே
कुण्डली-नाम-कलया-दिव्यापारत्रय-शुद्धाध्व-जनन्यात्मने குண்ட³லீ-நாம-கலயா-தி³வ்யாபாரத்ரய-ஶுத்³தா⁴த்⁴வ-ஜனன்யாத்மனே
कुण्डलीशाय குண்ட³லீஶாய
कुण्डलि-मध्यवासिने - ११६०குண்ட³லி-மத்⁴யவாஸினே - 1160

 

No comments: