Pages

Friday, January 24, 2014

ஶிவன் 1041 -1080ओंकार मणिदीपार्चिषे ஓங்கார மணிதீ³பார்சிஷே
ओंकार व्रुषवाहनाय ஓங்கார வ்ருஷவாஹனாய
ओघाय ஓகா⁴ய
ओजस्विने ஓஜஸ்வினே
ओजस्तेजोद्युतिधराय ஓஜஸ்தேஜோத்³யுதித⁴ராய
ओं नंबीज जपप्रीताय ஓம்ʼ நம்பீ³ஜ ஜபப்ரீதாய
ओं नम: पदवाच्यकाय ஓம்ʼ நம: பத³வாச்யகாய
ओं पदस्तव्याय ஓம்ʼ பத³ஸ்தவ்யாய
ओं पदातीतवस्त्वंशाय ஓம்ʼ பதா³தீதவஸ்த்வம்ʼஶாய
ओं पदप्रियाय ஓம்ʼ பத³ப்ரியாய
ओमित्येकाक्षरात्पराय ஓமித்யேகாக்ஷராத்பராய
ओं ओं भं गं स्वरूपकाय ஓம்ʼ ஓம்ʼ ப⁴ம்ʼ க³ம்ʼ ஸ்வரூபகாய
ओं अद्भ्यो ஓம்ʼ அத்³ப்⁴யோ
ओं नभोमहसे ஓம்ʼ நபோ⁴மஹஸே
ओमादये ஓமாத³யே
ओं भूमये ஓம்ʼ பூ⁴மயே
ओं यं बीजजपाराध्याय ஓம்ʼ யம்ʼ பீ³ஜஜபாராத்⁴யாய
ओं रुं द्रां बीज तत्पराय ஓம்ʼ ரும்ʼ த்³ராம்ʼ பீ³ஜ தத்பராய
ओं वह्नि रूपाय ஓம்ʼ வஹ்னி ரூபாய
ओं वायवे नमः १०६०ஓம்ʼ வாயவே நம​: 1060
ओमीशाय ஓமீஶாய
ओं वन्द्याय ஓம்ʼ வந்த்³யாய
ओं वं तें बीजसुलभाय ஓம்ʼ வம்ʼ தேம்ʼ பீ³ஜஸுலபா⁴ய
ओं वरजपित्रे ஓம்ʼ வரஜபித்ரே
ओं शिवायेति संजप्याय ஓம்ʼ ஶிவாயேதி ஸஞ்ஜப்யாய
ओषधि प्रभवे ஓஷதி⁴ ப்ரப⁴வே
ओषधीशाय नम: १०६७ஓஷதீ⁴ஶாய நம: 1067
औकारस्य सुब्रह्मण्यो देवता | राजवश्यार्थे विनियोग: | ஔகாரஸ்ய ஸுப்³ரஹ்மண்யோ தே³வதா | ராஜவஶ்யார்தே² வினியோக³: |
औकाराय नम: ஔகாராய நம:
ओंकारेश्वर पूजिताय नम: - १०६९ஓங்காரேஶ்வர பூஜிதாய நம: - 1069
अंकारस्य परमात्मा देवता | हस्तिवश्यार्थे विनियोग: |அங்காரஸ்ய பரமாத்மா தே³வதா | ஹஸ்திவஶ்யார்தே² வினியோக³: |
अंकाराय नम: அங்காராய நம:
अंकितोत्तम वर्णाय அங்கிதோத்தம வர்ணாய
अंग लुब्धाय அங்க³ லுப்³தா⁴ய
अंगाय அங்கா³ய
अंगुष्ठशिरसा लंकानाथ दर्पहराय அங்கு³ஷ்ட²ஶிரஸா லங்கானாத² த³ர்பஹராய
अंगिरसे அங்கி³ரஸே
अंगहारिणे அங்க³ஹாரிணே
अंतकान्तकाय அந்தகாந்தகாய
अंतक हर्त्रे அந்தக ஹர்த்ரே
अंत:स्याय அந்த:ஸ்யாய
अंतरिक्ष स्वरूपाय - १०८०அந்தரிக்ஷ ஸ்வரூபாய - 1080

 
Post a Comment