Pages

Monday, January 20, 2014

ஶிவன் 901 - 940

 
 ऐकारस्य हरो  देवता | पुरुषवश्यार्थे विनियोग:  ஐகாரஸ்ய ஹரோ  தே³வதா |  புருஷவஶ்யார்தே² வினியோக³: 
 ऐक्यकारिणे नम:   ஐக்யகாரிணே நம: 
 ऐन्द्रप्रियाय   ஐந்த்³ரப்ரியாய 
 ऐं नम:   ஐம்ʼ நம: 
 ऐं बीज जप तत्पराय   ஐம்ʼ பீ³ஜ ஜப தத்பராய 
 ऐं शब्द परायणाय नम: -  ९०४  ஐம்ʼ ஶப்³த³ பராயணாய நம: -  904
 ओकारस्य कुबेरो देवता |  लोकवश्यार्थे विनियोग:   ஓகாரஸ்ய குபே³ரோ தே³வதா |   லோகவஶ்யார்தே² வினியோக³: 
 ओं ऐं ह्रीं श्रीं जपस्तुत्याय नम:   ஓம்ʼ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஜபஸ்துத்யாய நம: 
 ओं ह्रीं श्रीं बीजसाधकाय   ஓம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ பீ³ஜஸாத⁴காய 
 ओंकाराय   ஓங்காராய 
 ओंकार रूपाय   ஓங்கார ரூபாய 
 ओंकार रूपिणे   ஓங்கார ரூபிணே 
 ओंकार निलयाय   ஓங்கார நிலயாய 
 ओंकार बीजवते   ஓங்கார பீ³ஜவதே 
 ओंकार सरोहंसाय   ஓங்கார ஸரோஹம்ʼஸாய 
 ओंकार जपसुप्रीताय   ஓங்கார ஜபஸுப்ரீதாய 
 ओंकार धात्रे   ஓங்கார தா⁴த்ரே 
 ओंकार विष्णवे   ஓங்கார விஷ்ணவே 
 ओंकार पदमध्यगाय   ஓங்கார பத³மத்⁴யகா³ய 
 ओंकार मंत्रवाक्याय   ஓங்கார மந்த்ரவாக்யாய 
 ओंकाराध्वर दक्षिणात्मने   ஓங்காராத்⁴வர த³க்ஷிணாத்மனே 
 ओंकार वेदोपनिषदे - ९२०  ஓங்கார வேதோ³பனிஷதே³ - 920
 ओंकार पदसौख्यदाय   ஓங்கார பத³ஸௌக்²யதா³ய 
 ओंकार मूर्तये   ஓங்கார மூர்தயே 
 ओंकार वेद्याय   ஓங்கார வேத்³யாய 
 ओंकार भूषणाय   ஓங்கார பூ⁴ஷணாய 
 ओंकारान्तर संस्थिताय   ஓங்காராந்தர ஸம்ʼஸ்தி²தாய 
 ओंकार मञ्चशायिने   ஓங்கார மஞ்சஶாயினே 
 ओंकार बीजाय   ஓங்கார பீ³ஜாய 
 ओंकारपीठनिलयाय   ஓங்காரபீட² நிலயாய 
 ओंकार नन्दनोद्यान कल्पकाय   ஓங்கார நந்த³னோத்³யான கல்பகாய 
 ओंकार पीयूषर: कमलाय   ஓங்கார பீயூஷர: கமலாய 
 ओंकार पद्मकान्तार कादम्बाय   ஓங்கார பத்³ம காந்தார காத³ம்பா³ய 
 ओंकार पंजरक्रीडद्विहङ्गाय   ஓங்கார பஞ்ஜர க்ரீட³ த்³விஹங்கா³ய 
 ओंकार गगनभ्राजद्भास्कराय   ஓங்கார க³க³ன ப்⁴ராஜத்³பா⁴ஸ்கராய 
 ओंकाराद्रि गुहारत्न प्रदीपाय   ஓங்காராத்³ரி கு³ஹாரத்ன ப்ரதீ³பாய 
 ओंकार मुक्ताभरण तरलाय   ஓங்கார முக்தாப⁴ரண தரலாய 
 ओंकार विमलादर्श बिम्बिताय   ஓங்கார விமலா த³ர்ஶ பி³ம்பி³தாய 
 ओंकार शुक्तिकामध्य मौक्तिकाय   ஓங்கார ஶுக்திகாமத்⁴ய மௌக்திகாய 
 ओंकार सम्पुटसत् कर्पूराय   ஓங்கார ஸம்புடஸத் கர்பூராய 
 ओंकार सर्वमांगल्याभरणाय   ஓங்கார ஸர்வ மாங்க³ல்யாப⁴ரணாய 
 ओंकार दिव्य कुसुम सौरभ्याढ्याय - ९४०  ஓங்கார தி³வ்ய குஸும ஸௌரப்⁴யாட்⁴யாய - 940

 
Post a Comment