Pages

Tuesday, January 14, 2014

ஶிவன் - 741 - 780ईकारस्य महालक्ष्मीर्देवता | संपदर्थे विनियोग: ஈகாரஸ்ய மஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா | ஸம்பத³ர்தே² வினியோக³:
ईकाराय ஈகாராய
ईड्याय ஈட்³யாய
ईड्यात्मने ஈட்³யாத்மனே
ईध्रियाय ஈத்⁴ரியாய
ईशाय ஈஶாய
ईशान्याय ஈஶான்யாய
ईश्वराय ஈஶ்வராய
ईशानाय ஈஶானாய
ईश्वर गीताय ஈஶ்வர கீ³தாய
ईशानात्मकोर्ध्व वदनाय ७५०ஈஶானாத்மகோர்த்⁴வ வத³னாய 750
ईशान मंत्रात्मक मूर्धाधिकाय ஈஶான மந்த்ராத்மக மூர்தா⁴தி⁴காய
ईश्वर वल्लभाय ஈஶ்வர வல்லபா⁴ய
ईश्वराधीनाय ஈஶ்வராதீ⁴னாய
ईश्वर चैतन्याय ஈஶ்வர சைதன்யாய
ईशानात्मने नम: - ७५५ஈஶானாத்மனே நம: - 755
उकारस्योमा महेश्वरो देवता |बलदाने विनियोग: உகாரஸ்யோமா மஹேஶ்வரோ தே³வதா | ப³லதா³னே வினியோக³:
उकाराय உகாராய
उक्थाय உக்தா²ய
उग्र रूपाय உக்³ர ரூபாய
उग्राय உக்³ராய
उग्र तेजसे - ७६०உக்³ர தேஜஸே - 760
उग्ररूपधराय உக்³ரரூபத⁴ராய
उच्चैर्घोषाय உச்சைர்கோ⁴ஷாய
उच्चाय உச்சாய
उज्ज्वलाय உஜ்ஜ்வலாய
उज्जयिन्यां महाकालाय உஜ்ஜயின்யாம்ʼ மஹாகாலாய
उत्पत्ति स्थिति लयालयाय உத்பத்தி ஸ்தி²தி லயாலயாய
उत्पत्ति संसार विनाशहेतवे உத்பத்தி ஸம்ʼஸார வினாஶஹேதவே
उत्पलैर् मिश्रिताय உத்பலைர் மிஶ்ரிதாய
उत्तरस्मै உத்தரஸ்மை
उत्तरणाय உத்தரணாய
उत्तारकाय உத்தாரகாய
उत्तराकृतये உத்தராக்ருʼதயே
उत्कृष्टाय உத்க்ருʼஷ்டாய
उत्संगाय உத்ஸங்கா³ய
उत्तमोत्तमाय உத்தமோத்தமாய
उत्तमाय உத்தமாய
उतोत इषवे உதோத இஷவே
उत्पत्ति स्थिति संहार कारणाय உத்பத்தி ஸ்தி²தி ஸம்ʼஹார காரணாய
उत्प्रेक्षित भूतवर्णाय உத்ப்ரேக்ஷித பூ⁴தவர்ணாய
उदारधिये नमः - ७८०உதா³ரதி⁴யே நம​: - 780Post a Comment