Pages

Wednesday, January 22, 2014

ஶிவன் 981-1000ओंकारोद्यान वर्हिणाय ஓங்காரோத்³யான வர்ஹிணாய
ओंकारकोक मिहिराय ஓங்காரகோக மிஹிராய
ओंकार श्रीनिकेतनाय ஓங்கார ஶ்ரீனிகேதனாய
ओंकाराराम मन्दाराय ஓங்காராராம மந்தா³ராய
ओंकार ब्रह्मवित्तमाय ஓங்கார ப்³ரஹ்மவித்தமாய
ओंकार माकन्दपिकाय ஓங்கார மாகந்த³பிகாய
ओंकारादर्श बिम्बिताय ஓங்காராத³ர்ஶ பி³ம்பி³தாய
ओंकार कंदाङ्कुरकाय ஓங்கார கந்தா³ங்குரகாய
ओंकार वदनोज्ज्वलाय ஓங்கார வத³னோஜ்ஜ்வலாய
ओंकारारण्य हरिणाय ஓங்காராரண்ய ஹரிணாய
ओंकार शशिशेखराय ஓங்கார ஶஶிஶேக²ராய
ओंकार कन्दरा सिंहाय ஓங்கார கந்த³ரா ஸிம்ʼஹாய
ओंकार ज्ञानवारिधये ஓங்கார ஜ்ஞானவாரித⁴யே
ओंकार रूपाय ஓங்கார ரூபாய
ओंकार वाच्याय ஓங்கார வாச்யாய
ओंकार चिन्तकाय ஓங்கார சிந்தகாய
ओंकार पूज्याय ஓங்கார பூஜ்யாய
ओंकार स्थिताय ஓங்கார ஸ்தி²தாய
ओंकार सुप्रभाय ஓங்கார ஸுப்ரபா⁴ய
ओंकार मूर्तये नम: - १०००ஓங்கார மூர்தயே நம: - 1000 

No comments: