Pages

Thursday, January 23, 2014

ஶிவன் 1001 -1040ओंकार निधये ஓங்கார நித⁴யே
ओंकार सन्निभाय ஓங்கார ஸன்னிபா⁴ய
ओंकार कर्त्रे ஓங்கார கர்த்ரே
ओंकार वेत्रे ஓங்கார வேத்ரே
ओंकार बोधकाय ஓங்கார போ³த⁴காய
ओंकार मौलये ஓங்கார மௌலயே
ओंकार केलये ஓங்கார கேலயே
ओंकार वारिधये ஓங்கார வாரித⁴யே
ओंकार ध्येयाय ஓங்கார த்⁴யேயாய
ओंकार शेखराय ஓங்கார ஶேக²ராய
ओंकार विश्वाय ஓங்கார விஶ்வாய
ओंकार ज्ञेयाय ஓங்கார ஜ்ஞேயாய
ओंकार पेशलाय ஓங்கார பேஶலாய
ओंकार मूर्ध्ने ஓங்கார மூர்த்⁴னே
ओंकार फालाय ஓங்கார பா²லாய
ओंकार नासिकाय ஓங்கார நாஸிகாய
ओंकार चक्षुसे ஓங்கார சக்ஷுஸே
ओंकार श्रुतये ஓங்கார ஶ்ருதயே
ओंकार भ्रूयुगाय ஓங்கார ப்⁴ரூயுகா³ய
ओंकारा वटवे ஓங்காரா வடவே
ओंकार हनवे ஓங்கார ஹனவே
ओंकार काकुदाय ஓங்கார காகுதா³ய
ओंकार कण्ठाय ஓங்கார கண்டா²ய
ओंकार स्कन्धाय ஓங்கார ஸ்கந்தா⁴ய
ओंकार दोर्युगाय ஓங்கார தோ³ர்யுகா³ய
ओंकार वक्षसे ஓங்கார வக்ஷஸே
ओंकार कुक्षये ஓங்கார குக்ஷயே
ओंकार पार्श्वकाय ஓங்கார பார்ஶ்வகாய
ओंकार पृष्ठाय ஓங்கார ப்ருʼஷ்டா²ய
ओंकार कटये ஓங்கார கடயே
ओंकार मध्यमाय ஓங்கார மத்⁴யமாய
ओंकार सक्थये ஓங்கார ஸக்த²யே
ओंकार जानवे ஓங்கார ஜானவே
ओंकार गुल्फकाय ஓங்கார கு³ல்ப²காய
ओंकार चरण द्वन्द्वाय ஓங்கார சரண த்³வந்த்³வாய
ओंकार मणिपादुकाय ஓங்கார மணிபாது³காய
ओंकार भद्र पीठस्थाय ஓங்கார ப⁴த்³ர பீட²ஸ்தா²ய
ओंकार स्तुत विग्रहाय ஓங்கார ஸ்துத விக்³ரஹாய
ओंकारमय सर्वाङ्गाय ஓங்காரமய ஸர்வாங்கா³ய
ओंकार गिरिजापतये - १०४०ஓங்கார கி³ரிஜாபதயே - 1040

 

No comments: