Pages

Tuesday, June 10, 2014

ஶிவம் 4841_4880भागिकुण्डलमण्डिताय नमःபா⁴கி³ குண்ட³ல மண்டி³தாய நம​:
भोगभृता वलयवतेபோ⁴க³ப்⁴ருʼதா வலயவதே
भङ्गुरायப⁴ங்கு³ராய
भृङ्गिरिटयेப்⁴ருʼங்கி³ரிடயே
भृङ्गिरिटिसेव्यपदाम्बुजायப்⁴ருʼங்கி³ரிடி ஸேவ்ய பதா³ம்பு³ஜாய
भूचरायபூ⁴சராய
भजमानायப⁴ஜமானாய
भ्राजमानायப்⁴ராஜமானாய
भ्राजिष्णवेப்⁴ராஜிஷ்ணவே
भुजङ्गकण्डलिनेபு⁴ஜங்க³ கண்ட³லினே
भुजकेन्द्रलसत्कण्डायபு⁴ஜகேந்த்³ர லஸத்கண்டா³ய
भुजङ्गाभरणप्रियायபு⁴ஜங்கா³ப⁴ரண ப்ரியாய
भुजङ्गविलसत्कर्णायபு⁴ஜங்க³விலஸத் கர்ணாய
भुजङ्गावलयावृतायபு⁴ஜங்கா³வலயாவ்ருʼதாய
भुजङ्गराजविलसत्कङ्कणायபு⁴ஜங்க³ராஜ விலஸத்கங்கணாய
भुजङ्गहारवलयायபு⁴ஜங்க³ஹார வலயாய
भुजङ्गहारायபு⁴ஜங்க³ஹாராய
भुजङ्गवल्लिवलयस्रङ्नद्धजूटायபு⁴ஜங்க³வல்லி வலயஸ்ரங்னத்³த⁴ஜூடாய
भुजङ्गविभूषणायபு⁴ஜங்க³ விபூ⁴ஷணாய
भुजगाधिपकङ्कणाय नमः – ४८६०பு⁴ஜகா³தி⁴ப கங்கணாய நம​: – 4860
भुजगलोकपतये नमःபு⁴ஜக³லோக பதயே நம​:
भुजगहारमुदन्वितायபு⁴ஜக³ஹார முத³ந்விதாய
भुजगभूषणभूषितायபு⁴ஜக³ பூ⁴ஷண பூ⁴ஷிதாய
भुजङ्गराजकुण्डलायபு⁴ஜங்க³ராஜ குண்ட³லாய
भुजङ्गराजमालयानिबद्धजाटजूटकायபு⁴ஜங்க³ராஜ மாலயானிப³த்³த⁴ ஜாடஜூடகாய
भुजङ्गशिशुवित्रस्तकुरङ्गशिशुमण्डितायபு⁴ஜங்க³ஶிஶு வித்ரஸ்த குரங்க ³ஶிஶு மண்டி³தாய
भुजभ्रान्तदिगन्तायபு⁴ஜப்⁴ராந்த தி³க³ந்தாய
भोजनायபோ⁴ஜனாய
भोजयित्रेபோ⁴ஜயித்ரே
भोज्यायபோ⁴ஜ்யாய
भोजसन्निभायபோ⁴ஜ ஸன்னிபா⁴ய
भज्यमानविपद्द्रुमायப⁴ஜ்யமான விபத்³த்³ருமாய
भट्टारायப⁴ட்டாராய
भट्टारकायப⁴ட்டாரகாய
भण्डासुरविध्वंसनोत्सुकायப⁴ண்டா³ஸுர வித்⁴வம்ʼஸனோத் ஸுகாய
भिण्डिवालभुसुण्डीभृतेபி⁴ண்டி³வால பு⁴ஸுண்டீ³ ப்⁴ருʼதே
भ्रूणहत्यापातकनाशकायப்⁴ரூணஹத்யா பாதக நாஶகாய
भात्रेபா⁴த்ரே
भ्रान्तायப்⁴ராந்தாய
भ्रान्तिरहिताय नमः - ४८८०ப்⁴ராந்திரஹிதாய நம​: - 4880

 
Post a Comment