Pages

Monday, June 9, 2014

ஶிவம் 4801_4840भक्तिमुक्तिदायकाय नमःப⁴க்திமுக்திதா³யகாய நம​:
भ्याकृतयेப்⁴யாக்ருʼதயே
भोक्त्रेபோ⁴க்த்ரே
भोक्तृरूपायபோ⁴க்த்ருʼரூபாய
भगवतेப⁴க³வதே
भगपूजापरायणायப⁴க³ பூஜாபராயணாய
भगनेत्रभितेப⁴க³னேத்ரபி⁴தே
भगहारिणेப⁴க³ஹாரிணே
भगपतयेப⁴க³பதயே
भगनेत्रान्तकायப⁴க³நேத்ராந்தகாய
भगप्रमथनायப⁴க³ப்ரமத²னாய
भगनेत्राविदारणायப⁴க³நேத்ரா விதா³ரணாய
भगघ्नायப⁴க³க்⁴னாய
भगनेत्रहारिणेப⁴க³ நேத்ரஹாரிணே
भगधारिणेப⁴க³தா⁴ரிணே
भगात्मनेப⁴கா³த்மனே
भगायப⁴கா³ய
भगाक्षहरायப⁴கா³க்ஷஹராய
भगाक्षसंस्फोटनदक्षकर्मणेப⁴கா³க்ஷ ஸம்ʼஸ்போ²டன த³க்ஷ கர்மணே
भगाक्षघ्ने नमः – ४८२०ப⁴கா³க்ஷக்⁴னே நம​: – 4820
भगनेत्रहन्त्रे नमःப⁴க³ நேத்ரஹந்த்ரே நம​:
भगीरथसमार्चितायப⁴கீ³ரத²ஸமார்சிதாய
भाग्यायபா⁴க்³யாய
भाग्यप्रदायபா⁴க்³யப்ரதா³ய
भाग्यारोगप्रदायकायபா⁴க்³யாரோக³ ப்ரதா³யகாய
भाग्यदात्रेபா⁴க்³யதா³த்ரே
भागयधरायபா⁴க³யத⁴ராய
भागिनेபா⁴கி³னே
भागीरथीप्रियायபா⁴கீ³ரதீ²ப்ரியாய
भूगर्भायபூ⁴க³ர்பா⁴ய
भोगिशयनायபோ⁴கி³ஶயனாய
भोगिभूषणायபோ⁴கி³பூ⁴ஷணாய
भोगदायபோ⁴க³தா³ய
भोगिनेபோ⁴கி³னே
भोगनायकायபோ⁴க³ நாயகாய
भोगभुजेபோ⁴க³பு⁴ஜே
भोग्यायபோ⁴க்³யாய
भोगिभूषणभूषितायபோ⁴கி³ பூ⁴ஷண பூ⁴ஷிதாய
भोगमार्गप्रदायபோ⁴க³ மார்க³ ப்ரதா³ய
भोगमोक्षप्रदाय नमः – ४८४०போ⁴க³ மோக்ஷ ப்ரதா³ய நம​: – 4840

 
Post a Comment