Pages

Wednesday, June 25, 2014

ஶிவம் - 5161_5200
भास्वद्बालमृणालकोमलावयवाय नमःபா⁴ஸ்வத்³ பா³லம்ருʼணால கோமலா வயவாய நம​:
भास्वरायபா⁴ஸ்வராய
भास्वत्कटाक्षायபா⁴ஸ்வத் கடாக்ஷாய
भासकानां भासकायபா⁴ஸகானாம்ʼ பா⁴ஸகாய
भास्वतेபா⁴ஸ்வதே
भास्करायபா⁴ஸ்கராய
भास्कराराध्यायபா⁴ஸ்கராராத்⁴யாய
भूसुराराधनप्रीतायபூ⁴ஸுராராத⁴ன ப்ரீதாய
भूसुराराध्यक्षायபூ⁴ஸுராராத்⁴யக்ஷாய
भूसुरेष्टफलप्रदायபூ⁴ஸுரேஷ்ட ப²ல ப்ரதா³ய
भूसुरेड्यायபூ⁴ஸுரேட்⁴யாய
भूसुतापालनायபூ⁴ஸுதாபாலனாய
भूसुरेशायபூ⁴ஸுரேஶாய
भुसुरवन्दितायபு⁴ஸுரவந்தி³தாய
भिक्षाहारायபி⁴க்ஷாஹாராய
भिक्षाचरणतत्वपरायபி⁴க்ஷாசரணதத்வபராய
भिक्षवेபி⁴க்ஷவே
भिक्षुरूपायபி⁴க்ஷுரூபாய
भिक्षुदूषकायபி⁴க்ஷுதூ³ஷகாய
भिक्षायाचनपरायणाय नमः – ५१८०பி⁴க்ஷாயாசனபராயணாய நம​: – 5180
भिक्षाटणवेषाय नमःபி⁴க்ஷாடணவேஷாய நம​:
भिक्षुकायபி⁴க்ஷுகாய
भैक्षकर्मपरायणायபை⁴க்ஷகர்மபராயணாய
भैक्ष्यनाशकायபை⁴க்ஷ்ய நாஶகாய
भैक्षचराय नमः -५१८५பை⁴க்ஷசராய நம​: -5185
मकारस्य कालरुद्रो देवता | स्तंभनद्वेषणमोहनेषु विनियोगःமகாரஸ்ய காலருத்³ரோ தே³வதா | ஸ்தம்ப⁴னத்³வேஷணமோஹனேஷு வினியோக³​:
मकाररूपायமகாரரூபாய
मकारायமகாராய
मकुटागममकुटायமகுடாக³மமகுடாய
मकरन्दरसासारवचनायமகரந்த³ரஸா ஸார வசனாய
मकुटाङ्गदकेयूरकङ्कणादिपरिष्कृतायமகுடாங்க³த³ கேயூர கங்கணாதி³ பரிஷ்க்ருʼதாய
मकारार्थायமகாரார்தா²ய
मुक्तिरूपायமுக்திரூபாய
मुक्तिशायமுக்திஶாய
मुक्तिप्रदात्रेமுக்திப்ரதா³த்ரே
मुक्तामणिविराजितायமுக்தாமணிவிராஜிதாய
मुकुन्दायமுகுந்தா³ய
मुकुन्दसखायமுகுந்த³ஸகா²ய
मुक्ततेजसेமுக்ததேஜஸே
मुक्तयेமுக்தயே
मुक्तादामपरिताङ्गाय नमः – ५२००முக்தாதா³ம பரிதாங்கா³ய நம​: – 5200


 டவுன்லோட்

  
Post a Comment