Pages

Monday, June 23, 2014

ஶிவம் - 5081_5120भवानीकलत्राय नमःப⁴வானீகலத்ராய நம​:
भवान्तकायப⁴வாந்தகாய
भवानीसमन्वितायப⁴வானீஸமன்விதாய
भवायப⁴வாய
भवानीप्रीतिदायப⁴வானீப்ரீதிதா³ய
भवानीजपसन्तुष्टायப⁴வானீ ஜபஸந்துஷ்டாய
भवानीपूजनोत्सुकायப⁴வானீ பூஜனோத்ஸுகாய
भवात्मनेப⁴வாத்மனே
भवार्तिघ्नेப⁴வார்திக்⁴னே
भवाब्धितरणोपायायப⁴வாப்³தி⁴ தரணோபாயாய
भवातीतायப⁴வாதீதாய
भवानीशायப⁴வானீஶாய
भवारण्यकुठारकायப⁴வாரண்ய குடா²ரகாய
भवान्धकारदीपायப⁴வாந்த⁴காரதீ³பாய
भावलिङ्गायபா⁴வ லிங்கா³ய
भावार्थगोचरायபா⁴வார்த²கோ³சராய
भावायபா⁴வாய
भावाभावविवर्जितायபா⁴வாபா⁴வ விவர்ஜிதாய
भावरतायபா⁴வரதாய
भावप्रियाय नमः – ५१००பா⁴வ ப்ரியாய நம​: – 5100
भावातीताय नमः பா⁴வாதீதாய நம​:
भुवनेश्वरायபு⁴வனேஶ்வராய
भुवन्तयेபு⁴வந்தயே
भुवनेशायபு⁴வனேஶாய
भुवनाध्वरोम्णेபு⁴வனாத்⁴வரோம்ணே
भुवनत्रयमण्डितायபு⁴வன த்ரய மண்டி³தாய
भुवनत्रितयाधिपायபு⁴வன த்ரிதயாதி⁴பாய
भुवनैकनाथायபு⁴வனைக நாதா²ய
भुवनत्रयकारणायபு⁴வன த்ரயகாரணாய
भुवनाधीश्वरायபு⁴வனாதீ⁴ஶ்வராய
भुवनायபு⁴வனாய
भुवनेश्वरायபு⁴வனேஶ்வராய
भूशयायபூ⁴ஶயாய
भाषापतिस्तुतायபா⁴ஷாபதிஸ்துதாய
भाष्यकारमञ्जीरायபா⁴ஷ்யகாரமஞ்ஜீராய
भिषजां भीषत्कमायபி⁴ஷஜாம்ʼ பீ⁴ஷத்கமாய
भिषत्कमायபி⁴ஷத்கமாய
भिषजेபி⁴ஷஜே
भीषणायபீ⁴ஷணாய
भीष्माय नमः – ५१२०பீ⁴ஷ்மாய நம​: – 5120

 
Post a Comment