Pages

Wednesday, June 11, 2014

ஶிவம் 4881_4920भ्रान्तिनाशनाय नमःப்⁴ராந்தி நாஶனாய நம​:
भीतिनाशानायபீ⁴தி நாஶானாய
भीतव्रातपरित्रात्रेபீ⁴தவ்ராதபரித்ராத்ரே
भीताभीतभयापहायபீ⁴தாபீ⁴த ப⁴யாபஹாய
भीतिभरसूदनायபீ⁴திப⁴ர ஸூத³னாய
भूतसंसारदुर्गायபூ⁴த ஸம்ʼஸார து³ர்கா³ய
भूतसंघनायकायபூ⁴தஸங்க⁴ நாயகாய
भूतवेतालसंघाढ्यायபூ⁴தவேதால ஸங்கா⁴ட்⁴யாய
भूतवेतालजुष्टायபூ⁴தவேதால ஜுஷ்டாய
भूतभर्त्रेபூ⁴தப⁴ர்த்ரே
भूतानां पतयेபூ⁴தானாம்ʼ பதயே
भूतिभूषणायபூ⁴தி பூ⁴ஷணாய
भूतभव्यभवतेபூ⁴த ப⁴வ்ய ப⁴வதே
भूतिभासितोरसेபூ⁴திபா⁴ஸி தோரஸே
भूतिकर्पूरसंयुक्तदिव्याङ्गायபூ⁴தி கர்பூர ஸம்ʼயுக்த தி³வ்யாங்கா³ய
भूतेशायபூ⁴தேஶாய
भूतसंघसमावृतायபூ⁴தஸங்க⁴ ஸமாவ்ருʼதாய
भूतयेபூ⁴தயே
भूतिमतां श्रेष्ठाय பூ⁴திமதாம்ʼ ஶ்ரேஷ்டா²ய
भूतिनायकाय नमः- ४९००பூ⁴தி நாயகாய நம​:- 4900
भूतेश्वराय नमःபூ⁴தேஶ்வராய நம​:
भूतयोनयेபூ⁴தயோனயே
भूतसंघार्चितायபூ⁴தஸங்கா⁴ர்சிதாய
भूताध्यक्षायபூ⁴தாத்⁴யக்ஷாய
भूतपतयेபூ⁴தபதயே
भूतायபூ⁴தாய
भूतनिवारणायபூ⁴தனிவாரணாய
भूतवाहनसारथयेபூ⁴தவாஹனஸாரத²யே
भूतचारिणेபூ⁴தசாரிணே
भूतभावनायபூ⁴தபா⁴வனாய
भूतिभूषणायபூ⁴திபூ⁴ஷணாய
भूतिदायபூ⁴திதா³ய
भूतिदायकायபூ⁴திதா³யகாய
भूतिकृतेபூ⁴திக்ருʼதே
भूतिप्रियायபூ⁴திப்ரியாய
भूतिभूषितायபூ⁴திபூ⁴ஷிதாய
भूतिभूषणभूषितायபூ⁴திபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதாய
भूतिलिङ्गायபூ⁴திலிங்கா³ய
भूतिवाहनायபூ⁴திவாஹனாய
भूतिभूतये नमः ४९२०பூ⁴திபூ⁴தயே நம​: 4920

 
Post a Comment