Pages

Thursday, June 5, 2014

ஶிவம் 4681_4720
ब्रह्मद्रुतेப்³ரஹ்மத்³ருதே
ब्रह्मचक्रायப்³ரஹ்மசக்ராய
ब्रह्मगर्भायப்³ரஹ்மக³ர்பா⁴ய
ब्रह्मणेப்³ரஹ்மணே
ब्रह्मण्यायப்³ரஹ்மண்யாய
ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रेப்³ரஹ்மத³ண்ட³வினிர்மாத்ரே
ब्रह्मकृतेப்³ரஹ்மக்ருʼதே
ब्रह्माङ्गहृतेப்³ரஹ்மாங்க³ஹ்ருʼதே
ब्रह्मविदेப்³ரஹ்மவிதே³
ब्रह्मलोकायப்³ரஹ்மலோகாய
ब्रह्मवर्चसायப்³ரஹ்மவர்சஸாய
ब्रह्माण्डनायकायப்³ரஹ்மாண்ட³ நாயகாய
ब्रह्मज्योतिषेப்³ரஹ்மஜ்யோதிஷே
ब्रह्मानन्दात्मनेப்³ரஹ்மானந்தா³த்மனே
ब्रह्मशिरच्छेत्रेப்³ரஹ்ம ஶிரச்சே²த்ரே
ब्रह्ममयायப்³ரஹ்மமயாய
ब्रह्मयोनयेப்³ரஹ்மயோனயே
ब्रह्मचक्रभ्रमायப்³ரஹ்ம சக்ர ப்⁴ரமாய
ब्रह्मानन्दायப்³ரஹ்மானந்தா³ய
ब्रह्माण्डरूपाय नमः – ४७००ப்³ரஹ்மாண்ட³ரூபாய நம​: – 4700
ब्रह्मरूपायப்³ரஹ்மரூபாய
ब्रह्माण्डरूपिणेப்³ரஹ்மாண்ட³ரூபிணே
ब्रह्माधिपतयेப்³ரஹ்மாதி⁴பதயே
ब्रह्मलिङ्गायப்³ரஹ்மலிங்கா³ய
ब्रह्मादिप्रभवेப்³ரஹ்மாதி³ப்ரப⁴வே
ब्रह्मविद्याधिपतयेப்³ரஹ்மவித்³யாதி⁴பதயே
ब्रह्मविद्याप्रदायिनेப்³ரஹ்மவித்³யா ப்ரதா³யினே
ब्रह्मण्यदेवायப்³ரஹ்மண்ய தே³வாய
ब्रह्मचारिणां शरण्यायப்³ரஹ்மசாரிணாம்ʼ ஶரண்யாய
ब्रह्मणोऽधिपतयेப்³ரஹ்மணோ(அ)தி⁴பதயே
ब्रह्मणः प्रियायப்³ரஹ்மண​: ப்ரியாய
ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणेப்³ரஹ்மாத்மைக்ய ஸ்வரூபிணே
ब्रह्मतनवेப்³ரஹ்மதனவே
ब्रह्मविदां ब्रह्मणेப்³ரஹ்மவிதா³ம்ʼ ப்³ரஹ்மணே
ब्रह्मशिरोहन्त्रेப்³ரஹ்ம ஶிரோ ஹந்த்ரே
ब्राह्मीष्ठायப்³ராஹ்மீஷ்டா²ய
ब्रह्मज्योतिःस्वरूपायப்³ரஹ்மஜ்யோதி​:ஸ்வரூபாய
ब्रह्मस्वरूपायப்³ரஹ்மஸ்வரூபாய
ब्रह्मभावनतत्परायப்³ரஹ்மபா⁴வன தத்பராய
ब्रह्मबीजाय नमः – ४६२०ப்³ரஹ்மபீ³ஜாய நம​: – 4720

 
Post a Comment