Pages

Friday, June 6, 2014

ஶிவம் 4721_4760
ब्रह्मनारायणेशानाद्यखिला कृतयेப்³ரஹ்ம நாராயணேஶானாத்³யகி²லா க்ருʼதயே
ब्रह्ममुरारिसुरार्चित लिङ्गायப்³ரஹ்ம முராரி ஸுரார்சித லிங்கா³ய
ब्रह्मरुद्राद्यवतारायப்³ரஹ்ம ருத்³ராத்³யவதாராய
ब्रह्मणाम्गणपतयेப்³ரஹ்மணாம் க³ணபதயே
ब्रह्मादिभिर्वद्यमानाय ப்³ரஹ்மாதி³பி⁴ர்வத்³யமானாய
ब्रह्मादिभिर्वद्यमानपदाम्बुजायப்³ரஹ்மாதி³பி⁴ர்வத்³யமான பதா³ம்பு³ஜாய
ब्रह्मवादिनां ब्रह्मणेப்³ரஹ்மவாதி³னாம்ʼ ப்³ரஹ்மணே
ब्रह्मादिभिरनुध्येयायப்³ரஹ்மாதி³பி⁴ரனுத்⁴யேயாய
ब्रह्मणस्पतयेப்³ரஹ்மணஸ்பதயே
ब्रह्मयोनयेப்³ரஹ்மயோனயே
ब्रह्मवेद्यायப்³ரஹ்மவேத்³யாய
ब्रह्मस्थायப்³ரஹ்மஸ்தா²ய
ब्रह्मविद्ध्येयायப்³ரஹ்ம வித்³ த்⁴யேயாய
ब्रह्मवर्जितायப்³ரஹ்மவர்ஜிதாய
ब्रह्माण्ड साक्षिणेப்³ரஹ்மாண்ட³ ஸாக்ஷிணே
ब्रह्मतत्वायப்³ரஹ்மதத்வாய
ब्रह्मास्त्रार्थ स्वरूपायப்³ரஹ்மாஸ்த்ரார்த² ஸ்வரூபாய
ब्रह्मदण्डस्वरूपिणेப்³ரஹ்ம த³ண்ட³ ஸ்வரூபிணே
ब्रह्मणिस्थितायப்³ரஹ்மணி ஸ்தி²தாய
ब्रह्मवन्दनीयाय नमः – ४६४०ப்³ரஹ்ம வந்த³னீயாய நம​: – 4740
ब्राह्मणत्वेन विश्रुताय नमःப்³ராஹ்மணத்வேன விஶ்ருதாய நம​:
ब्राह्मणायப்³ராஹ்மணாய
ब्राह्मणप्रियायப்³ராஹ்மண ப்ரியாய
ब्राह्मणपालकायப்³ராஹ்மண பாலகாய
ब्राह्मणविदेப்³ராஹ்மண விதே³
ब्राह्मणानुगताय नमः ४७४६ப்³ராஹ்மணானுக³தாய நம​: 4746
भकारस्य शुक्रो देवता | भूतप्रेतभयापनयते विनियोगः |ப⁴காரஸ்ய ஶுக்ரோ தே³வதா | பூ⁴தப்ரேதப⁴யாபனயதே வினியோக³​: |
भकार रूपाय नमःப⁴கார ரூபாய நம​:
भक्तवत्सलायப⁴க்தவத்ஸலாய
भक्तहृतवनजभृन्गायப⁴க்த ஹ்ருʼத வனஜப்⁴ருʼன்கா³ய
भक्तपालायப⁴க்த பாலாய
भक्तचकोरचन्द्रायப⁴க்தசகோர சந்த்³ராய
भक्तसेव्यायப⁴க்தஸேவ்யாய
भक्तजीवनायப⁴க்தஜீவனாய
भक्तमन्दारायப⁴க்தமந்தா³ராய
भक्तहृत्पद्मनिलयायப⁴க்த ஹ்ருʼத் பத்³ம நிலயாய
भक्तभयच्छेदकारणायப⁴க்த ப⁴யச்சே²த³ காரணாய
भक्तविशेषवशीकरायப⁴க்த விஶேஷ வஶீகராய
भक्तकल्याणदायப⁴க் தகல்யாணதா³ய
भक्तवरदायப⁴க்தவரதா³ய
भक्तगम्याय नमः – ४७६०ப⁴க்தக³ம்யாய நம​: – 4760

 
Post a Comment