Pages

Friday, October 17, 2014

ஶிவம் - 8361_8400
श्रीरामवररदायकाय नमःஶ்ரீராம வரரதா³யகாய நம​:
श्रीरामचन्द्रतत्वार्थदेशिकायஶ்ரீராமசந்த்³ர தத்வார்த² தே³ஶிகாய
शूरदुरासदायஶூர து³ராஸதா³ய
शूरायஶூராய
शूरमण्डलमण्डितायஶூர மண்ட³ல மண்டி³தாய
शूरसेनायஶூரஸேனாய
शूराग्रेसरायஶூராக்³ரேஸராய
शौरयेஶௌரயே
शौर्यभाजनायஶௌர்ய பா⁴ஜனாய
शिल्पायஶில்பாய
शिल्पवैचित्र्यविद्वोतायஶில்ப வைசித்ர்ய வித்³வோதாய
शिलादसुतनिक्षिप्तराज्यायஶிலாத³ஸுத நிக்ஷிப்த ராஜ்யாய
शिलीमुखीकृतविधवेஶிலீமுகீ² க்ருʼத வித⁴வே
शिलाकठिनपापैघभिदुरायஶிலா கடி²ன பாபைக⁴பி⁴து³ராய
शिल्पिनां विश्वकर्मणेஶில்பினாம்ʼ விஶ்வகர்மணே
श्रीलीलाकरपद्मनाभवरदायஶ்ரீலீலாகர பத்³மனாப⁴ வரதா³ய
शूलपाणयेஶூலபாணயே
शूलभास्वत्करायஶூல பா⁴ஸ்வத் கராய
शूलिनेஶூலினே
शूलास्रास्रविदारिताङ्धकसुरारातीन्द्रवक्षःस्थालाय नमः – ८३८०ஶூலா ஸ்ராஸ்ர விதா³ரிதாங்த⁴க ஸுராராதீந்த்³ர வக்ஷ​:ஸ்தா²லாய நம​: – 8380
शूलाय नमःஶூலாய நம​:
शूलाद्यायुधसंपन्नायஶூலாத்³யாயுத⁴ ஸம்பன்னாய
शूलपाशाङ्गुशचापहस्तायஶூல பாஶாங்கு³ஶ சாப ஹஸ்தாய
शूलटङ्कपाशदण्डपाणयेஶூலடங்க பாஶ த³ண்ட³பாணயே
शैलायஶைலாய
शैलाधीशसुतासहायायஶைலாதீ⁴ஶ ஸுதா ஸஹாயாய
शैलादिप्रमुखैर्गणैःस्तुतायஶைலாதி³ ப்ரமுகை²ர் க³ணை​:ஸ்துதாய
शढलराजजामात्रेஶட⁴லராஜ ஜாமாத்ரே
शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरायஶைலராஜ ஸுதா பரிஷ்க்ருʼத சாரு வாம கலேவராய
शैलेन्द्रसुतापतयेஶைலேந்த்³ர ஸுதாபதயே
श्रवणपुटोल्लसितोरगमस्तकमणिदीप्तिमृदुकपोलयुगायஶ்ரவண புடோல்லஸிதோரக மஸ்தகமணி தீ³ப்தி ம்ருʼது³ கபோல யுகா³ய
श्रविष्टायஶ்ரவிஷ்டாய
श्रवणानन्दभैरवायஶ்ரவணானந்த³பை⁴ரவாய
शिवायஶிவாய
शिवज्ञानरतायஶிவஜ்ஞான ரதாய
शिवतरायஶிவதராய
शिवविद्यारहस्यज्ञप्रत्यज्ञायஶிவ வித்³யா ரஹஸ்யஜ்ஞ ப்ரத்யஜ்ஞாய
शिवालिङ्गितायஶிவாலிங்கி³தாய
शिवारंभायஶிவாரம்பா⁴ய
शिवमन्त्रजपप्रियाय नमः ८४००ஶிவமந்த்ர ஜப ப்ரியாய நம​: 8400Download Post a Comment