Pages

Friday, October 3, 2014

ஶிவம் - 7961 -8000व्याससूत्रार्थगोचराय नमःவ்யாஸ ஸூத்ரார்த² கோ³சராய நம​:
व्याससन्नुतायவ்யாஸஸன்னுதாய
व्यासमूर्तयेவ்யாஸமூர்தயே
व्यासमौनिस्तुतायவ்யாஸமௌனி ஸ்துதாய
व्यासादिमौनीन्द्रमहितायவ்யாஸாதி³மௌனீந்த்³ரமஹிதாய
विस्फुरिततेजसेவிஸ்பு²ரித தேஜஸே
विसृजभ्द्योவிஸ்ருʼஜப்⁴த்³யோ
विस्तारायவிஸ்தாராய
वाहनीभवदुक्षायவாஹனீ ப⁴வ து³க்ஷாய
वाहनीकृतवृषभायவாஹனீ க்ருʼத வ்ருʼஷபா⁴ய
वाहनीकृतधर्मराजायவாஹனீ க்ருʼத த⁴ர்மராஜாய
वह्निनेत्रायவஹ்னி நேத்ராய
वह्निप्रभायவஹ்னிப்ரபா⁴ய
वह्निमूर्तयेவஹ்னிமூர்தயே
वह्निमण्डलमध्यगायவஹ்னி மண்ட³ல மத்⁴யகா³ய
वह्निसोमार्करूपायவஹ்னிஸோமார்க ரூபாய
वह्निलिङ्गायவஹ்னிலிங்கா³ய
वह्निदर्पविघातकायவஹ்னி த³ர்ப விகா⁴தகாய
वह्न्यात्मनेவஹ்ன்யாத்மனே
वह्नितेजसे नमः – ७९८०வஹ்னி தேஜஸே நம​: – 7980
वह्निरेतसे नमःவஹ்னிரேதஸே நம​:
वह्नयेவஹ்னயே
वह्न्यर्कलिङ्गायவஹ்ன்யர்கலிங்கா³ய
वह्निसोमार्कलिङ्गायவஹ்னிஸோமார்க லிங்கா³ய
विह्वलायவிஹ்வலாய
विहङ्गायவிஹங்கா³ய
व्यूहायவ்யூஹாய
विहायसगतयेவிஹாயஸக³தயே
व्यूहेशायவ்யூஹேஶாய
वळक्षायவளக்ஷாய
वळक्षद्युतिशेखरायவளக்ஷ த்³யுதிஶேக²ராய
वळक्षवृषभारूढायவளக்ஷ வ்ருʼஷபா⁴ரூடா⁴ய
वळक्षभूतिभूषितायவளக்ஷ பூ⁴திபூ⁴ஷிதாய
वळित्रयविराजितायவளி த்ரய விராஜிதாய
व्यळीकनिरासकायவ்யளீகனிராஸகாய
व्याळिनेவ்யாளினே
व्याळरूपायவ்யாளரூபாய
व्याळभूषणायவ்யாள பூ⁴ஷணாய
व्याळयज्ञसूत्रायவ்யாள யஜ்ஞ ஸூத்ராய
व्याळदंष्ट्रिलसद्धाराय नमः -८०००வ்யாள த³ம்ʼஷ்ட்ரி லஸத்³ தா⁴ராய நம​: -8000

Download  
Post a Comment