Pages

Wednesday, October 8, 2014

ஶிவம் - 8081_8120
शङ्खाय नमःஶங்கா²ய நம​:
शंखप्रभायஶங்க²ப்ரபா⁴ய
शङ्खपादायஶங்க²பாதா³ய
शङ्खप्रियायஶங்க²ப்ரியாய
शङ्खिनेஶங்கி²னே
शङ्खशूलधरायஶங்க² ஶூல த⁴ராய
शङ्गायஶங்கா³ய
श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गायஸ்ரீகி³ரிமல்லிகார்ஜுன மஹாலிங்கா³ய
श्रुङ्गारिणेஶ்ருங்கா³ரிணே
श्रुङ्गाररससमुल्लसदङ्गविलासायஶ்ருங்கா³ர ரஸ ஸமுல்லஸத³ங்க³ விலாஸாய
शृङ्गिणेஶ்ருங்கி³ணே
शृङ्गप्रियायஶ்ருங்க³ப்ரியாய
श्रीगर्भायஶ்ரீக³ர்பா⁴ய
श्रीघनायஶ்ரீக⁴னாய
शीघ्रीयायஶீக்⁴ரீயாய
शीघ्रगायஶீக்⁴ரகா³ய
शीघ्रकारिणेஶீக்⁴ரகாரிணே
शीघ्रमिष्टफलदायஶீக்⁴ரமிஷ்ட ப²லதா³ய
शचीपतिस्तुतायஶசீபதி ஸ்துதாய
शचीशाभीष्टदायकाय नमः – ८१००ஶசீஶாபீ⁴ஷ்ட தா³யகாய நம​: – 8100
श्रीचन्द्रचूडाय नमःஶ்ரீசந்த்³ர சூடா³ய நம​:
शुचिप्रियायஶுசிப்ரியாய
शुचयेஶுசயே
शुचिस्मितायஶுசிஸ்மிதாய
शुचिवर्णायஶுசிவர்ணாய
शिचिश्रवसेஶிசிஶ்ரவஸே
शिञ्जानमणिमन्जीरचरणायஶிஞ்ஜான மணிமன்ஜீர சரணாய
शिंजिनीभूतभूजगनायकायஶிஞ்ஜினீ பூ⁴த பூ⁴ஜக³ நாயகாய
शिंजिनीकृतपन्नगेश्वरायஶிஞ்ஜினீக்ருʼத பன்னகே³ஶ்வராய
शिंजिनीकृतवासुकयेஶிஞ்ஜினீக்ருʼத வாஸுகயே
शौण्डायஶௌண்டா³ய
शौण्डीर्यमण्डितायஶௌண்டீ³ர்ய மண்டி³தாய
शोनांभोजसमाननायஶோனாம்போ⁴ஜ ஸமானனாய
शोणवर्णजटाजूटायஶோண வர்ண ஜடாஜூடாய
शतजिह्वायஶதஜிஹ்வாய
शतवेलाद्यायुधायஶதவேலாத்³யாயுதா⁴ய
शतघ्नीपाशशक्तिमतेஶதக்⁴னீபாஶ ஶக்திமதே
शतमूर्तयेஶதமூர்தயே
शतधन्वनेஶதத⁴ன்வனே
शतपत्रायतेक्षणाय नमः -८१२०ஶதபத்ராயதேக்ஷணாய நம​: -8120

 
Post a Comment