Pages

Thursday, October 16, 2014

ஶிவம் - 8321_8360शरण्यशरणाय नमःஶரண்யஶரணாய நம​:
शरभेश्वरायஶரபே⁴ஶ்வராய
शरत्कालप्रवर्तकायஶரத்கால ப்ரவர்தகாய
शरीरभूतभृतेஶரீரபூ⁴தப்⁴ருʼதே
शरीरस्थायஶரீரஸ்தா²ய
शरीरत्रयरहितायापि सर्वज्ञायஶரீர த்ரய ரஹிதாயாபி ஸர்வஜ்ஞாய
शर्वोत्तमागमयज्ञोपवीतायஶர்வோத்தமாக³ம யஜ்ஞோபவீதாய
शर्वरीकरायஶர்வரீகராய
शर्वरीहेतवेஶர்வரீஹேதவே
शर्वागमसदाचारमर्यादायஶர்வாக³ம ஸதா³சார மர்யாதா³ய
शर्वाणीमनोधीश्वरायஶர்வாணீ மனோதீ⁴ஶ்வராய
शरणागत राजेन्द्राणशीलाङ्घ्रयेஶரணாக³த ராஜேந்த்³ராணஶீலாங்க்⁴ரயே
शरणागतकल्पकायஶரணாக³த கல்பகாய
शरणागतार्तिहरणायஶரணாக³தார்தி ஹரணாய
शरणान्वितायஶரணான்விதாய
शरणत्राणतत्परायஶரணத்ராண தத்பராய
शरच्चन्द्रगात्रायஶரச்சந்த்³ர கா³த்ராய
शर्मदायஶர்மதா³ய
शरत्कालनाशकायஶரத்கால நாஶகாய
शरन्नाथाय नमः – ८३४०ஶரந்நாதா²ய நம​: – 8340
शरत्कालप्रवर्तकाय नमःஶரத்காலப்ரவர்தகாய நம​:
शरणायஶரணாய
शरण्यायஶரண்யாய
शरणागतरक्षणायஶரணாக³த ரக்ஷணாய
शरभायஶரபா⁴ய
शरसर्वायुधायஶரஸர்வாயுதா⁴ய
शर्वशंकरायஶர்வஶங்கராய
शर्वलिङ्गायஶர்வலிங்கா³ய
शर्वायஶர்வாய
शरीरिणा शरीरयोगवियोगहेतवेஶரீரிணா ஶரீர யோக³ வியோக³ ஹேதவே
शारदावल्लभायஶாரதா³வல்லபா⁴ய
शारदाभरातिशुभ्रांगायஶாரதா³ ப⁴ராதி ஶுப்⁴ராங்கா³ய
शारदानायकायஶாரதா³ நாயகாய
शार्ङ्गिणेஶார்ங்கி³ணே
शार्दूलचर्मवसनायஶார்தூ³ல சர்ம வஸனாய
शार्दूलाजिनभृतेஶார்தூ³லாஜின ப்⁴ருʼதே
शिरोहारिणेஶிரோஹாரிணே
शिरःकपालरुद्राक्षमालिकायஶிர​:கபால ருத்³ராக்ஷ மாலிகாய
शिरोध्रुतसुरापगायஶிரோ த்⁴ருத ஸுராபகா³ய
शिरीषमृदुलाकारवामार्धाय नमः – ८३६०ஶிரீஷ ம்ருʼது³லாகார வாமார்தா⁴ய நம​: – 8360

 
Post a Comment