Pages

Thursday, October 2, 2014

ஶிவம் - 7921 -7960वसूनां पतये नमःவஸூனாம்ʼ பதயே நம​:
वसिष्ठादिमुनीन्द्रार्चितायவஸிஷ்டா²தி³முனீந்த்³ரார்சிதாய
वसिष्ठायவஸிஷ்டா²ய
वसिष्ठवामदेवादिवन्द्यायவஸிஷ்ட² வாமதே³வாதி³ வந்த்³யாய
वसन्तायவஸந்தாய
वस्तुरूपायவஸ்துரூபாய
वसन्तऋतवेவஸந்த ருʼதவே
वस्वयनायவஸ்வயனாய
वस्वात्मकायவஸ்வாத்மகாய
वासवयागविदेவாஸவயாக³விதே³
वसन्तेशायவஸந்தேஶாய
वासववन्द्यायவாஸவ வந்த்³யாய
वासवादिस्तुतायவாஸவாதி³ ஸ்துதாய
वसन्तदायவஸந்ததா³ய
वासवाभीष्टदायவாஸவாபீ⁴ஷ்டதா³ய
वासवायவாஸவாய
वासवपूजितायவாஸவ பூஜிதாய
वासुदेवायவாஸுதே³வாய
वासुदेव मनोहरायவாஸுதே³வ மனோஹராய
वासुकीज्याय नमः – ७९४०வாஸுகீஜ்யாய நம​: – 7940
वासुवार्चितपादश्रिये नमःவாஸுவார்சிதபாத³ஶ்ரியே நம​:
वासुकिभूषणायவாஸுகிபூ⁴ஷணாய
वासवारिविनाशिनेவாஸவாரிவினாஶினே
वासुदेवप्रियायவாஸுதே³வப்ரியாய
वासुदेवैकवेद्यांघ्रि वैभवायவாஸுதே³வைகவேத்³யாங்க்⁴ரி வைப⁴வாய
वासुक्यादि महासर्पालङ्कृतायவாஸுக்யாதி³ மஹா ஸர்பாலங்க்ருʼதாய
वासुकिकण्ठभूषणायவாஸுகிகண்ட² பூ⁴ஷணாய
वासुकितक्षकलसत्कुण्डलायவாஸுகிதக்ஷ கலஸத் குண்ட³லாய
वासुकीशायவாஸுகீஶாய
वासुकिश्रवासवासितभासितोरसेவாஸுகி ஶ்ரவாஸ வாஸித பா⁴ஸி தோரஸே
वासुकिकङ्कणायவாஸுகிகங்கணாய
वास्तव्यायவாஸ்தவ்யாய
वासुदेवसहायायவாஸுதே³வ ஸஹாயாய
वास्तुपायவாஸ்துபாய
वासुदेवार्चितस्वाङ्घ्रिपङ्केरुहायவாஸுதே³வார்சித ஸ்வாங்க்⁴ரி பங்கேருஹாய
वास्तेयभूतनिगमन्यग्रोधायவாஸ்தேய பூ⁴தனிக³ மன்ய க்³ரோதா⁴ய
वास्तवार्थविजिज्ञासुनेदिष्ठायவாஸ்தவார்த² விஜிஜ்ஞாஸு நேதி³ஷ்டா²ய
वासवादिसुरश्रेष्ठवन्दितायவாஸவாதி³ ஸுரஶ்ரேஷ்ட² வந்தி³தாய
वासवेश्वरायவாஸவேஶ்வராய
व्यासाय नमः – ७९६०வ்யாஸாய நம​: – 7960

 
Post a Comment