Pages

Thursday, October 9, 2014

ஶிவம் - 8121_8160शतधृतये नमःஶத த்⁴ருʼதயே நம​:
शतघ्न्यशनिखङ्गिनेஶதக்⁴ன்ய ஶனிக²ங்கி³னே
शताननायஶதானனாய
शतावर्तायஶதாவர்தாய
शतरूपविरूपायஶதரூப விரூபாய
शतकेतवेஶதகேதவே
शताकृतयेஶதாக்ருʼதயே
शतानन्दायஶதானந்தா³ய
शत्रुजितेஶத்ருஜிதே
शत्रुघ्नायஶத்ருக்⁴னாய
शत्रुतापनायஶத்ரு தாபனாய
शत्रुनिषूदनायஶத்ரு நிஷூத³னாய
शान्तायஶாந்தாய
शान्तस्वान्तायஶாந்தஸ்வாந்தாய
शान्तरूपायஶாந்தரூபாய
शान्तमानसभावितायஶாந்த மானஸ பா⁴விதாய
शान्तरागायஶாந்தராகா³ய
शान्तशरच्चन्द्रनिभायஶாந்த ஶரச்சந்த்³ரனிபா⁴ய
शान्तमानसायஶாந்த மானஸாய
शान्तात्मने नमः – ८१४०ஶாந்தாத்மனே நம​: – 8140
शान्तचित्तांबुजचञ्चरिकाय नमःஶாந்த சித்தாம்பு³ஜ சஞ்சரிகாய நம​:
शान्तशक्तिसंशयवर्जितायஶாந்த ஶக்தி ஸம்ʼஶய வர்ஜிதாய
शान्तमूर्तयेஶாந்தமூர்தயே
शान्त्यैஶாந்த்யை
शान्तिकलात्मकललाटादिकायஶாந்தி கலாத்மக லலாடாதி³காய
शान्तयतीतात्मकमूर्धादिकायஶாந்தயதீதாத்மக மூர்தா⁴தி³காய
शान्तात्मरूपिनेஶாந்தாத்மரூபினே
शान्तिवर्धनायஶாந்தி வர்த⁴னாய
शान्त्यतीतायஶாந்த்யதீதாய
शान्तिदायஶாந்திதா³ய
शान्तिस्वरूपिनेஶாந்தி ஸ்வரூபினே
श्रितविबुधलोकायஶ்ரித விபு³த⁴லோகாய
शितिकण्ठायஶிதிகண்டா²ய
शितिकण्ठोर्ध्वरेतसेஶிதிகண்டோ²ர்த்⁴வ ரேதஸே
शीतलशीलायஶீதலஶீலாய
शीतांशुमित्रदहननयनायஶீதாம்ʼஶு மித்ர த³ஹன நயனாய
शीतांशुशोभितकिरीटविराजमानायஶீதாம்ʼஶு ஶோபி⁴த கிரீட விராஜமானாய
श्रुत्यैஶ்ருத்யை
श्रुतिपादायஶ்ருதிபாதா³ய
श्रुतिशिरःस्थानान्तराधिष्टिताय नमः – ८१६०ஶ்ருதி ஶிர​:ஸ்தா²னாந்தராதி⁴ஷ்டிதாய நம​: – 8160

 
Post a Comment