Pages

Thursday, October 23, 2014

ஶிவம் - 8521_8560शिक्षिताखिलकामादिघातकाय नमःஶிக்ஷிதாகி²ல காமாதி³ கா⁴தகாய நம​:
शिक्षितान्धकदैतेय विक्रमाय नमः – ८५२२ஶிக்ஷிதாந்த⁴க தை³தேய விக்ரமாய நம​: – 8522
षकारस्य सूर्यो देवता धर्मकामार्थसिद्धौ विनियोगःஷகாரஸ்ய ஸூர்யோ தே³வதா த⁴ர்ம காமார்த² ஸித்³தௌ⁴ வினியோக³​:
षट्काराय नमःஷட்காராய நம​:
षट्कोणपीठमध्यस्थायஷட்கோணபீட² மத்⁴யஸ்தா²ய
षट्कृत्तिकासमाजस्थायஷட்க்ருʼத்திகாஸமாஜஸ்தா²ய
षट्कोटितीर्थचर्यायஷட்கோடி தீர்த² சர்யாய
षट्चक्रायஷட்சக்ராய
षट्चक्रायஷட்சக்ராய
षट्चक्रफणिभूषणायஷட்சக்ரப²ணி பூ⁴ஷணாய
षट्चक्रभेदनायஷட்சக்ர பே⁴த³னாய
षट्छक्तिपरिवारितायஷட்ச²க்தி பரிவாரிதாய
षट्छास्त्रार्थतत्वविहेஷட்சா²ஸ்த்ரார்த² தத்வவிஹே
षडध्वयागतत्परायஷட³த்⁴வயாக³ தத்பராய
षड्ऋथुकुसुमस्रग्विनेஷட்³ருʼது² குஸும ஸ்ரக்³வினே
षड्वर्गायஷட்³வர்கா³ய
षडक्षरायஷட³க்ஷராய
षड्गुणायஷட்³கு³ணாய
षडाधारायஷடா³தா⁴ராய
षड्विधात्मनेஷட்³விதா⁴த்மனே
षडाम्नायरहस्यज्ञायஷடா³ம்னாய ரஹஸ்யஜ்ஞாய
षडङ्गुलमहाह्रुतयाय नमः -८५४०ஷட³ங்கு³ல மஹா ஹ்ருதயாய நம​: -8540
षडध्वध्वान्तविध्वंसिने नमःஷட³த்⁴வத்⁴வாந்த வித்⁴வம்ʼஸினே நம​:
षडात्मिकायஷடா³த்மிகாய
षडाननपित्रेஷடா³னனபித்ரே
षड्विधाकारायஷட்³விதா⁴காராய
षडाधारनिवासकायஷடா³தா⁴ர நிவாஸகாய
षडाधारादिदैवतायஷடா³தா⁴ராதி³ தை³வதாய
षडूर्मिरहितायஷடூ³ர்மிரஹிதாய
षडूर्मिभयभेदकायஷடூ³ர்மி ப⁴யபே⁴த³காய
षड्विकाररहितायஷட்³விகார ரஹிதாய
षड्विम्शकायஷட்³விம்ஶகாய
षडैश्वर्यफलप्रदायஷடை³ஶ்வர்ய ப²ல ப்ரதா³ய
षड्वैरिवर्गविध्वंसिनेஷட்³வைரி வர்க³ வித்⁴வம்ʼஸினே
षड्भूमयेஷட்³பூ⁴மயே
षडध्वात्मनेஷட³த்⁴வாத்மனே
षडङ्गाङ्गायஷட³ங்கா³ங்கா³ய
षडङ्गादिपदक्रमायஷட³ங்கா³தி³பத³க்ரமாய
षडङ्गात्मनेஷட³ங்கா³த்மனே
षण्डायஶண்டா³ய
षडक्षरात्मनेஷட³க்ஷராத்மனே
षड्ग्रन्थिभेदिने नमः – ८५६०ஷட்³க்³ரந்தி² பே⁴தி³னே நம​: – 8560

 
Post a Comment