Pages

Monday, October 27, 2014

ஶிவம் - 8601_8640


ம்
सकलजनगेयाय नमःஸகலஜனகே³யாய நம​:
सकलसुरनुतायஸகல ஸுரனுதாய
सकललौकैकपालकायஸகல லௌகைக பாலகாய
सकलभुवनबन्धवेஸகல பு⁴வன ப³ந்த⁴வே
सकलाम्नायान्तसंचारिणेஸகலாம்நாயாந்த ஸஞ்சாரிணே
सकलेश्वरायஸகலேஶ்வராய
सकलेष्टदायஸகலேஷ்டதா³ய
सकलेप्सितदात्रेஸகலேப்ஸித தா³த்ரே
सकृत्प्रणतसंसारमहासागरतारकायஸக்ருʼத் ப்ரணத ஸம்ʼஸார மஹா ஸாக³ர தாரகாய
सकृत्प्रपन्नदौर्भाग्यच्छेदकायஸக்ருʼத் ப்ரபன்ன தௌ³ர்பா⁴க்³ய ச்சே²த³காய
सकामारयेஸகாமாரயே
सक्तायஸக்தாய
संकल्पायஸங்கல்பாய
संकर्षणायஸங்கர்ஷணாய
संकुकुमविलेपनायஸங்குகும விலேபனாய
संकेतकुलपालिनेஸங்கேத குல பாலினே
संकीर्णमन्दिरस्थायஸங்கீர்ண மந்தி³ரஸ்தா²ய
साकेतपुरवासिनेஸாகேதபுர வாஸினே
सिकत्यायஸிகத்யாய
सुकराय नमः – ८६२०ஸுகராய நம​: – 8620
सुकपोलाय नमःஸுகபோலாய நம​:
सुकन्यायஸுகன்யாய
सुकन्धरायஸுகந்த⁴ராய
सुकण्ठायஸுகண்டா²ய
सुकान्तयेஸுகாந்தயே
सुकीर्तयेஸுகீர்தயே
सुकेशायஸுகேஶாய
सुकुमाराय ஸுகுமாராய
सुकुमारमहापापहरायஸுகுமார மஹா பாப ஹராய
सुकलितहालाहलायஸுகலித ஹாலாஹலாய
सुकविविनुतायஸுகவிவினுதாய
सुकोमलपादपद्मायஸுகோமல பாத³ பத்³மாய
सुकृतराशयेஸுக்ருʼதராஶயே
सृकाविभ्योஸ்ருʼகாவிப்⁴யோ
सूक्तानांपौरुषसूक्तायஸூக்தானாம் பௌருஷ ஸூக்தாய
सैकताश्रायायஸைகதாஶ்ராயாய
सख्येஸக்²யே
संख्यायाःप्रभवेஸங்க்²யாயா​: ப்ரப⁴வே
संख्यासमापनायஸங்க்²யா ஸமாபனாய
साङ्ख्यप्रदाय नमः -८६४०ஸாங்க்²ய ப்ரதா³ய நம​: -8640


Post a Comment