Pages

Friday, October 10, 2014

ஶிவம் - 8161_8200

 
 
श्रुतिसेव्याय नमःஶ்ருதிஸேவ்யாய நம​:
श्रुतायஶ்ருதாய
श्रुतिपदैर्वेद्यायஶ்ருதிபதை³ர் வேத்³யாய
श्रुतिगीतकीर्तयेஶ்ருதி கீ³த கீர்தயே
श्रुतिसारायஶ்ருதிஸாராய
श्रुतिपारगायஶ்ருதி பாரகா³ய
श्रुतिज्ञानगम्यायஶ்ருதிஜ்ஞான க³ம்யாய
श्रुतिमतेஶ்ருதிமதே
श्रुतज्ञायஶ்ருதஜ்ஞாய
श्रुतयेஶ்ருதயே
श्रुतिचूडामन्येऽपि चन्द्रचूडामणयेஶ்ருதிசூடா³மன்யேऽபி சந்த்³ரசூடா³மணயே
श्रुतिप्रकाशायஶ்ருதிப்ரகாஶாய
श्रुतिमार्गेशायஶ்ருதிமார்கே³ஶாய
श्रुतिसागरायஶ்ருதிஸாக³ராய
श्रुतिचक्षुषेஶ்ருதிசக்ஷுஷே
श्रुतिलिङ्गायஶ்ருதிலிங்கா³ய
श्रुतिप्रणवगम्यायஶ்ருதி ப்ரணவ க³ம்யாய
श्वेतपिङ्गलायஶ்வேதபிங்க³லாய
श्वेतरक्षापरायஶ்வேதரக்ஷாபராய
श्वेताय नमः – ८१८०ஶ்வேதாய நம​: – 8180
श्वेताम्बरधराय नमःஶ்வேதாம்ப³ரத⁴ராய நம​:
श्वेतमाल्यविभूषणायஶ்வேதமால்ய விபூ⁴ஷணாய
श्वेतद्वीपायஶ்வேத த்³வீபாய
श्वेतातपत्ररुचिरायஶ்வேதாத பத்ர ருசிராய
श्वेतचामरवीजितायஶ்வேதசாமரவீஜிதாய
श्वेताश्वायஶ்வேதாஶ்வாய
श्वेतवाहनसख्यवतेஶ்வேத வாஹன ஸக்²யவதே
श्वेतलोहितायஶ்வேதலோஹிதாய
श्रोर्त्रेஶ்ரோர்த்ரே
श्रोतृवर्गरसायनायஶ்ரோத்ருʼவர்க³ரஸாயனாய
श्रोतव्यायஶ்ரோதவ்யாய
शिथिलीकृतसंसारबन्धनायஶிதி²லீக்ருʼத ஸம்ʼஸாரப³ந்த⁴னாய
शंदक्षिणपादनूपुरायஶந் த³க்ஷிணபாத³ நூபுராய
श्रीदायஶ்ரீதா³ய
श्रीधरायஶ்ரீத⁴ராய
शुद्धविग्रहायஶுத்³த⁴விக்³ரஹாய
शुद्धकेवलमिश्रादिपूज्योपास्यायஶுத்³த⁴ கேவல மிஶ்ராதி³ பூஜ்யோபாஸ்யாய
शुद्धपाणयेஶுத்³த⁴பாணயே
शुद्धशासनायஶுத்³த⁴ஶாஸனாய
शुद्धगुणार्णवाय नमः – ८२००ஶுத்³த⁴கு³ணார்ணவாய நம​: – 8200


 download 

Post a Comment