Pages

Thursday, October 30, 2014

ஶிவம் - 8681_8720सृगालरूपाय नमःஸ்ருʼகா³லரூபாய நம​:
संघुनिशायஸங்கு⁴னிஶாய
सुघोरायஸுகோ⁴ராய
सुघोषायஸுகோ⁴ஷாய
सच्चिदानन्दमूर्तयेஸச்சிதா³னந்த³ மூர்தயே
सच्चिदानन्दसिन्धवेஸச்சிதா³னந்த³ ஸிந்த⁴வே
सच्चिदानन्दसंपूर्णस्वरूपायஸச்சிதா³னந்த³ ஸம்பூர்ண ஸ்வரூபாய
संचितपापविनाशलिङ्गायஸஞ்சிதபாப வினாஶ லிங்கா³ய
संचितपापौघतिमिरसंहरनायஸஞ்சித பாபௌக⁴திமிர ஸம்ʼஹரனாய
संचारायஸஞ்சாராய
सुचरित्रायஸுசரித்ராய
सुचक्षुषेஸுசக்ஷுஷே
सुचित्रायஸுசித்ராய
सुचारुकेशायஸுசாருகேஶாய
स्वच्छायஸ்வச்சா²ய
स्वच्छन्दभैरवायஸ்வச்ச²ந்த³ பை⁴ரவாய
स्वच्छन्दायஸ்வச்ச²ந்தா³ய
स्वेच्छामन्त्रस्वरूपायஸ்வேச்சா² மந்த்ர ஸ்வரூபாய
सज्जनायஸஜ்ஜனாய
सज्जनानुरागाय नमः - ८७००ஸஜ்ஜனானு ராகா³ய நம​: - 8700
सज्यकार्मुकहस्ताय नमःஸஜ்யகார்முகஹஸ்தாய நம​:
सज्जनपरिपालकायஸஜ்ஜனபரிபாலகாய
सज्जनाश्रयायஸஜ்ஜனாஶ்ரயாய
सज्जनपूज्यायஸஜ்ஜனபூஜ்யாய
सज्जनपोषणायஸஜ்ஜனபோஷணாய
सज्जनानुरागायஸஜ்ஜனானுராகா³ய
सज्जनपालनायஸஜ்ஜனபாலனாய
सुजङ्घायஸுஜங்கா⁴ய
सुजातानन्तमहिम्नेஸுஜாதானந்தமஹிம்னே
सुज्ञेयायஸுஜ்ஞேயாய
सौजन्यनिलयायஸௌஜன்யநிலயாய
स्फटिकधवलांगायஸ்ப²டிகத⁴வலாங்கா³ய
स्फटिकचारुमूर्तयेஸ்ப²டிகசாருமூர்தயே
स्फटिकमालालङ्कृतवक्षसेஸ்ப²டிக மாலாலங்க்ருʼத வக்ஷஸே
स्फटिकजपमालाहस्तायஸ்ப²டிக ஜபமாலா ஹஸ்தாய
सटापटलभूमितायஸடாபடலபூ⁴மிதாய
स्थाणवेஸ்தா²ணவே
स्थाणुरूपायஸ்தா²ணுரூபாய
स्त्रीणाम्गिरिजायஸ்த்ரீணாம்கி³ரிஜாய
स्त्रैणस्त्रौम्याय नमः -८७२०ஸ்த்ரைணஸ்த்ரௌம்யாய நம​: -8720

 
Post a Comment