Pages

Tuesday, October 21, 2014

ஶிவம் - 8441_8480शैवलीलाय नमःஶைவலீலாய நம​:
शैवानां शिवरूपिणेஶைவானாம்ʼ ஶிவரூபிணே
शिवंकरनिजानंदसंपूर्णायஶிவங்கர நிஜானந்த³ ஸம்பூர்ணாய
शशधरशेखरायஶஶத⁴ர ஶேக²ராய
शशाङ्कशेखरायஶஶாங்கஶேக²ராய
शशाङ्कार्धमौलयेஶஶாங்கார்த⁴மௌலயே
शशाङ्कायஶஶாங்காய
शशिकोटिकान्तिजालायஶஶி கோடி காந்தி ஜாலாய
शशिखण्डशेखरायஶஶிக²ண்ட³ஶேக²ராய
शशिकलाभास्वत्किरीटज्वलायஶஶிகலா பா⁴ஸ்வத் கிரீட ஜ்வலாய
शशिशिखण्डिनेஶஶி ஶிக²ண்டி³னே
शशिप्रभायஶஶிப்ரபா⁴ய
शशिबिन्दवेஶஶிபி³ந்த³வே
शशिखण्डमौलयेஶஶிக²ண்ட³மௌலயே
शशिखण्डशिखण्डमण्डनायஶஶிக²ண்ட³ஶிக²ண்ட³மண்ட³னாய
शशिखण्डमण्डनायஶஶிக²ண்ட³மண்ட³னாய
श्मशानवासिनेஶ்மஶானவாஸினே
श्मशाननिलयायஶ்மஶான நிலயாய
श्मशानायஶ்மஶானாய
श्मशानरतिनित्याय नमः – ८४६०ஶ்மஶானரதி நித்யாய நம​: – 8460
श्मश्रुकर्षणाय नमःஶ்மஶ்ரு கர்ஷணாய நம​:
शस्वद्बहिर्भूतनिरस्तपरिच्छेदकायஶஸ்வத்³ ப³ஹிர்பூ⁴த நிரஸ்த பரிச்சே²த³காய
शाश्वत्प्रसन्नवदनायஶாஶ்வத் ப்ரஸன்ன வத³னாய
शशाङ्काङ्कितशेखरायஶஶாங்காங்கித ஶேக²ராய
शाश्वतायஶாஶ்வதாய
शाश्वताकाराय ஶாஶ்வதாகாராய
शाश्वतैश्वर्यविभवसंयुतायஶாஶ்வதைஶ்வர்ய விப⁴வ ஸம்ʼயுதாய
शाश्वतनिजाभासायஶாஶ்வத நிஜாபா⁴ஸாய
शास्वतैश्वर्यायஶாஸ்வதைஶ்வர்யாய
शास्वतैश्वर्यविभवायஶாஸ்வதைஶ்வர்ய விப⁴வாய
शास्वतस्थानवासिनेஶாஸ்வத ஸ்தா²னவாஸினே
शास्वतिकालयायஶாஸ்வதிகாலயாய
शास्वतधर्मगोप्त्रेஶாஸ்வத த⁴ர்மகோ³ப்த்ரே
शास्वतिकाकारायஶாஸ்வதிகாகாராய
शाश्वतैश्वर्यबंधुरायஶாஶ்வதைஶ்வர்ய ப³ந்து⁴ராய
शिशिरात्मकायஶிஶிராத்மகாய
शिशिरायஶிஶிராய
शिशवेஶிஶவே
शिशिराम्शुकरोल्लासिकिरीटायஶிஶிராம்ஶுகரோல்லாஸி கிரீடாய
शिशिरांशुकलाधराय नमः – ८४८०ஶிஶிராம்ʼஶுகலா த⁴ராய நம​: – 8480

 
Post a Comment