Pages

Wednesday, September 3, 2014

ஶிவம் -7081_7120


वेदलिङ्गाय नमःவேத³லிங்கா³ய நம​:
वेदाङ्गायவேதா³ங்கா³ய
वेदमूर्तयेவேத³மூர்தயே
वेदकर्मापदानानां द्रव्याणां प्रभवेவேத³ கர்மாபதா³னானாம்ʼ த்³ரவ்யாணாம்ʼ ப்ரப⁴வே
वेदानां सामवेदायவேதா³னாம்ʼ ஸாமவேதா³ய
वेदानां समन्वयायவேதா³னாம்ʼ ஸமன்வயாய
वेदितव्यायவேதி³தவ்யாய
वेदादान्तोपवने विहाररसिकायவேதா³தா³ந்தோபவனே விஹாரரஸிகாய
वेदसारायவேத³ஸாராய
वेदवेद्यायவேத³வேத்³யாய
वेदरहस्यायவேத³ரஹஸ்யாய
वेदानामविरोधायவேதா³நாமவிரோதா⁴ய
वेदान्तसारायவேதா³ந்தஸாராய
वेदान्तसारसंदोहायவேதா³ந்தஸார ஸந்தோ³ஹாய
वेदान्तसाररूपायவேதா³ந்தஸார ரூபாய
वेदजिह्वायவேத³ஜிஹ்வாய
वेदवेदिनेவேத³வேதி³னே
वेदाक्षमालावरदाभयांकायவேதா³க்ஷமாலா வரதா³ ப⁴யாங்காய
वेदान्तज्ञानरूपिणेவேதா³ந்த ஜ்ஞான ரூபிணே
वेदान्तपठिताय नमः – ७१००வேதா³ந்த படி²தாய நம​: – 7100
वेदनिश्वसिताय नमःவேத³நிஶ்வஸிதாய நம​:
वेदानां प्रभवेவேதா³னாம்ʼ ப்ரப⁴வே
वेदान्तकर्त्रेவேதா³ந்த கர்த்ரே
वेदशास्त्रायவேத³ஶாஸ்த்ராய
वेदाभयेष्टाम्कुशपाशशूलकपालमालाग्निकणादिधर्त्रेவேதா³ப⁴யேஷ்டாம் குஶ பாஶ ஶூல கபால மாலாக்³னி கணாதி³ த⁴ர்த்ரே
वेदाश्वायவேதா³ஶ்வாய
वेदशास्त्रप्रमाणायவேத³ஶாஸ்த்ர ப்ரமாணாய
वेदान्तवेद्यायவேதா³ந்த வேத்³யாய
वेद्यायவேத்³யாய
वेदात्मनेவேதா³த்மனே
वेदाद्रीशायவேதா³த்³ரீஶாய
वेदविग्रहायவேத³விக்³ரஹாய
वेदेज्यायவேதே³ஜ்யாய
वेदकृतेவேத³க்ருʼதே
वेदवक्त्रायவேத³வக்த்ராய
वेदास्यायவேதா³ஸ்யாய
वेदकरायவேத³கராய
वेदमृग्यायவேத³ ம்ருʼக்³யாய
वेदवेदान्तसंस्तुतायவேத³வேதா³ந்த ஸம்ʼஸ்துதாய
वेदकाराय नमः– ७१२०வேத³காராய நம​:– 7120

Post a Comment