Pages

Tuesday, September 23, 2014

ஶிவம் - 7601_7640वैरोचनीप्रियाय नमःவைரோசனீ ப்ரியாய நம​:
वैरूपश्रुतिवेत्रेவைரூப ஶ்ருதி வேத்ரே
वैरारोहोद्युक्तायவைராரோஹோத்³யுக்தாய
वल्लकीस्वनमुदितायவல்லகீ ஸ்வனமுதி³தாய
वल्लकीगानलोलुपायவல்லகீகா³ன லோலுபாய
वल्कलधारिणेவல்கல தா⁴ரிணே
वलभिन्मित्रायவலபி⁴ன் மித்ராய
वलभिद्धनुष्प्रभामालायவலபி⁴த்³த⁴னுஷ் ப்ரபா⁴மாலாய
वलशासननायकायவலஶாஸன நாயகாய
वलयितजटाजूटायவலயித ஜடாஜூடாய
वलयीकृतवासुकयेவலயீக்ருʼதவாஸுகயே
वल्मीकसंभवादृतायவல்மீக ஸம்ப⁴வாத்³ருʼதாய
वल्लभायவல்லபா⁴ய
वल्गतेவல்க³தே
वलभिशायिनेவலபி⁴ஶாயினே
वल्लीशपित्रेவல்லீஶ பித்ரே
वल्गितविदेவல்கி³தவிதே³
वालखिल्यायவாலகி²ல்யாய
वालखिल्यप्रियायவாலகி²ல்ய ப்ரியாய
वालिवैरिगुरवे नमः– ७६२०வாலிவைரி கு³ரவே நம​:– 7620
वालखिल्यादियोगीन्द्रभाविताय नमःவாலகி²ல்யாதி³ யோகீ³ந்த்³ர பா⁴விதாய நம​:
वालाग्रशतभागादिसूक्ष्मांगायவாலாக்³ர ஶதபா⁴கா³தி³ ஸூக்ஷ்மாங்கா³ய
वाल्मीकिपूजितपादायவால்மீகி பூஜித பாதா³ய
वालमृगचामरवीजितायவாலம்ருʼக³ சாமர வீஜிதாய
वालिपूजितायவாலிபூஜிதாய
वालीश्वरायவாலீஶ்வராய
विलिप्तायவிலிப்தாய
विलासिनेவிலாஸினே
विलासिनीकृतोल्लासायவிலாஸினீ க்ருʼதோல்லாஸாய
विलसद्दिव्यकर्पूरदिव्याङ्गायவிலஸத்³தி³வ்ய கர்பூர தி³வ்யாங்கா³ய
विलोचनसुदेवायவிலோசன ஸுதே³வாய
विलोपितायவிலோபிதாய
विलसत्कृत्तिवाससेவிலஸத் க்ருʼத்தி வாஸஸே
विलोहितायவிலோஹிதாய
विलासकायவிலாஸகாய
विलोलनेत्रायவிலோல நேத்ராய
विलक्षणरूपायவிலக்ஷணரூபாய
विलोमवर्णवन्दितायவிலோம வர்ண வந்தி³தாய
विलयकरायவிலயகராய
विलीनपापाय नमः – ७६४०விலீனபாபாய நம​: – 7640

 
Post a Comment