Pages

Tuesday, September 9, 2014

ஶிவம் - 7241_7280विभवे नमःவிப⁴வே நம​:
विभक्तिवचनात्मकायவிப⁴க்திவசனாத்மகாய
विभागज्ञायவிபா⁴க³ஜ்ஞாய
विभागायவிபா⁴கா³ய
विभागवतेவிபா⁴க³வதே
विभाकरस्तुतायவிபா⁴கர ஸ்துதாய
विभागहनरूपिणेவிபா⁴க³ஹனரூபிணே
विभ्रान्तायவிப்⁴ராந்தாய
विभूत्सङ्गभूषायவிபூ⁴த்ஸங்க³ பூ⁴ஷாய
विभीषणायவிபீ⁴ஷணாய
वामेशक्तिधरायவாமே ஶக்தி த⁴ராய
वामदेवायவாமதே³வாய
वामदेवप्रियायவாமதே³வப்ரியாய
वामाङ्गीकृतवामाङ्गिनेவாமாங்கீ³க்ருʼத வாமாங்கி³னே
वामायவாமாய
वामदेवात्मकगुह्यायவாமதே³வாத்மக கு³ஹ்யாய
वामनायவாமனாய
वामदेवात्मकायவாமதே³வாத்மகாய
वामाङ्कसुन्दरायவாமாங்கஸுந்த³ராய
वामाङ्कसम्स्थगौरीकुचकुम्भाश्लेषलाञ्छितोरस्काय नमः– ७२६०வாமாங்க ஸம்ஸ்த² கௌ³ரீகுச கும்பா⁴ஶ்லேஷலாஞ்சி²தோரஸ்காய நம​:– 7260
वामेक्षणासखाय नमःவாமேக்ஷணாஸகா²ய நம​:
वामनयनायितचन्द्रमसेவாம நயனாயித சந்த்³ரமஸே
वाममार्गप्रवर्तकायவாமமார்க³ ப்ரவர்தகாய
वामहर्षकायவாம ஹர்ஷகாய
वामदेवादिसिद्धौघसंवृतायவாமதே³வாதி³ ஸித்³தௌ⁴க⁴ ஸம்ʼவ்ருʼதாய
वामभागाङ्गमारूढगौर्यालिङ्गितविग्रहायவாம பா⁴கா³ங்க³மாரூட⁴ கௌ³ர்யா லிங்கி³த விக்³ரஹாய
वामदेवात्मकोत्तरवदनायவாமதே³வாத்மகோத்தரவத³னாய
वामदेवात्मकनाभ्यादिकायவாமதே³வாத்மக நாப்⁴யாதி³காய
वामादिविष्यासक्तदविष्ठायவாமாதி³விஷ்யாஸக்த த³விஷ்டா²ய
वामलोचनायவாமலோசனாய
वामाङ्गायவாமாங்கா³ய
वामाङ्गभागविलसत्पार्वतीवीक्षणप्रियायவாமாங்க³பா⁴க³ விலஸத் பார்வதீ வீக்ஷண ப்ரியாய
वामदेवात्मनेவாமதே³வாத்மனே
वामिनेவாமினே
वामेन कलत्रवतेவாமேன கலத்ரவதே
वामभागार्धवामायவாமபா⁴கா³ர்த⁴ வாமாய
वामदक्षिणपार्श्वस्थरोम्णेவாம த³க்ஷிண பார்ஶ்வஸ்த²ரோம்ணே
वामभागकलत्रार्धशरीरायவாமபா⁴க³ கலத்ரார்த⁴ ஶரீராய
विमलार्धार्धरूपिणेவிமலார்தா⁴ர்த⁴ ரூபிணே
विमलहृदयाय नमः – ७२८०விமலஹ்ருʼத³யாய நம​: – 7280

Post a Comment