Pages

Wednesday, September 17, 2014

ஶிவம் - 7481_7520वारुणेशाय नमःவாருணேஶாய நம​:
वारुणीक्षेत्रनिलयायவாருணீக்ஷேத்ரநிலயாய
वारिगर्भायவாரிக³ர்பா⁴ய
वारिलिङ्गायவாரிலிங்கா³ய
वार्तातिक्रान्तरूपिणेவார்தாதிக்ராந்தரூபிணே
वार्तज्ञायவார்தஜ்ஞாய
वाराहीपालकायவாராஹீபாலகாய
वारिधारिणेவாரிதா⁴ரிணே
वाराङ्गनाप्रियायவாராங்க³னா ப்ரியாய
वारणेन्द्राजिनश्रेष्टवसनायவாரணேந்த்³ராஜின ஶ்ரேஷ்ட வஸனாய
वाराणस्यादिसुक्षेत्रनिवासायவாராணஸ்யாதி³ ஸுக்ஷேத்ர நிவாஸாய
वारणार्तिकृतेவாரணார்திக்ருʼதே
वारिरूपायவாரிரூபாய
वाराणसीवासलभ्यायவாராணஸீ வாஸ லப்⁴யாய
वाराणस्यां विश्वेश्वरायவாராணஸ்யாம்ʼ விஶ்வேஶ்வராய
वाराणसीपुरपतयेவாராணஸீ புரபதயே
वाराहीप्रियायவாராஹீ ப்ரியாய
वारवाहाभकन्धरायவாரவாஹாப⁴ கந்த⁴ராய
वारिवस्कृतायவாரிவஸ்க்ருʼதாய
वारणबुसाफलप्रियाय नमः– ७५००வாரணபு³ஸா ப²ல ப்ரியாய நம​:– 7500
वारिकेलीप्रियाय नमःவாரிகேலீ ப்ரியாய நம​:
वारिक्रीडाकुतुकिनेவாரிக்ரீடா³ குதுகினே
विराण्मयायவிராண்மயாய
विरामायவிராமாய
विरक्तायவிரக்தாய
विरोधिनेவிரோதி⁴னே
विरूपरूपायவிரூபரூபாய
विरजसेவிரஜஸே
विरजायவிரஜாய
विरिञ्चायவிரிஞ்சாய
विराडादिस्वरूपिणेவிராடா³தி³ ஸ்வரூபிணே
विराड्रूपायவிராட்³ரூபாய
विरोचनायவிரோசனாய
विरिञ्चिपूज्यायவிரிஞ்சிபூஜ்யாய
विरोधिजनमोक्षणायவிரோதி⁴ஜனமோக்ஷணாய
विरोधहरायவிரோத⁴ஹராய
विरोचनस्तुतायவிரோசனஸ்துதாய
विरोधिध्वंसिनेவிரோதி⁴ த்⁴வம்ʼஸினே
विराधविरोधि पूज्यायவிராத⁴விரோதி⁴ பூஜ்யாய
विरतिप्रियाय नमः– ७५२०விரதிப்ரியாய நம​:– 7520

 
Post a Comment