Pages

Tuesday, September 16, 2014

ஶிவம் - 7441_7480वर्णाधिकाय नमःவர்ணாதி⁴காய நம​:
वर्णानां प्रभवायவர்ணானாம்ʼ ப்ரப⁴வாய
वर्ण्यायவர்ண்யாய
वर्णचारविधायिनेவர்ணசாரவிதா⁴யினே
वर्णसंमुखायவர்ணஸம்ʼமுகா²ய
वर्णिनेவர்ணினே
वर्णविभाविनेவர்ணவிபா⁴வினே
वर्णितायவர்ணிதாய
वर्चसेவர்சஸே
वराहशृङ्गधृतेவராஹஶ்ருʼங்க³த்⁴ருʼதே
वराभयप्रदपाणियुगलायவராப⁴யப்ரத³ பாணியுக³லாய
वराक्षमालाऽभयटङ्कहस्तायவராக்ஷமாலா(அ)ப⁴யடங்க ஹஸ்தாய
वरार्हायவரார்ஹாய
वरेण्यायவரேண்யாய
वरेण्यवरसंस्थितायவரேண்யவர ஸம்ʼஸ்தி²தாய
वर्षीयसेவர்ஷீயஸே
वरूथिनेவரூதி²னே
वर्षरूपायவர்ஷரூபாய
वरेशायவரேஶாய
वर्ष्याय नमः– ७४६०வர்ஷ்யாய நம​:– 7460
वरिष्ठाय नमःவரிஷ்டா²ய நம​:
वरुणार्चितायவருணார்சிதாய
वरुणायவருணாய
वरुणेन्द्रादिरूपिणेவருணேந்த்³ராதி³ரூபிணே
वरुणाधारायவருணா தா⁴ராய
वर्गत्रयायவர்க ³த்ரயாய
वर्गायவர்கா³ய
वरीयसेவரீயஸே
वरेड्यायவரேட்³யாய
वरभूषणदीप्ताङ्गायவரபூ⁴ஷண தீ³ப்தாங்கா³ய
वराहभेदिनेவராஹ பே⁴தி³னே
वारुणायவாருணாய
वारणमदापहारायவாரணமதா³பஹாராய
वारिधिनिषङ्गायவாரிதி⁴ நிஷங்கா³ய
वारिकल्लोलसंक्षुब्ध महाबुद्धि विघट्टनायவாரிகல்லோல ஸங்க்ஷுப்³த⁴ மஹாபு³த்³தி⁴ விக⁴ட்டனாய
वारिधीशशरधयेவாரிதீ⁴ஶ ஶரத⁴யே
वारणाजिनपरिवृतायவாரணாஜினபரிவ்ருʼதாய
वाराशितूणीरायவாராஶிதூணீராய
वारितातनुसंसारसंतापायவாரிதாதனு ஸம்ʼஸார ஸந்தாபாய
वारुणीमदखण्डनाय नमः – ७४८०வாருணீ மத³க²ண்ட³னாய நம​: – 7480

 
Post a Comment