Pages

Monday, September 8, 2014

ஶிவம் - 7201_7240विप्रत्रार्त्रे नमःவிப்ரத்ரார்த்ரே நம​:
विप्रगोप्त्रेவிப்ர கோ³ப்த்ரே
विप्रहत्याविमोचकायவிப்ர ஹத்யா விமோசகாய
विपन्नार्तिहारिणेவிபன்னார்தி ஹாரிணே
विप्ररमन्दिरमध्यस्थायவிப்ரமந்தி³ர மத்⁴யஸ்தா²ய
व्यापिनेவ்யாபினே
व्यापाण्डुगण्डदेशायவ்யாபாண்டு ³க³ண்ட³ தே³ஶாய
विपाकायவிபாகாய
विपर्यासविलोचनायவிபர்யாஸ விலோசனாய
विपणायவிபணாய
विपुलांसायவிபுலாம்ʼஸாய
विप्रवादविनोदिनेவிப்ரவாத³ வினோதி³னே
विप्रोपाधिविनिर्मुक्तायவிப்ரோபாதி⁴ வினிர்முக்தாய
विप्रनन्द्यायவிப்ரனந்த்³யாய
विप्रप्रियायவிப்ரப்ரியாய
विप्रशरीस्थायவிப்ரஶரீஸ்தா²ய
विप्रवन्द्यायவிப்ரவந்த்³யாய
विप्ररूपायவிப்ரரூபாய
विप्रकल्याणायவிப்ரகல்யாணாய
विप्रवाक्यस्वरूपिणे नमः – ७२२०விப்ரவாக்ய ஸ்வரூபிணே நம​: – 7220
विप्रवैकल्यशमनायவிப்ர வைகல்ய ஶமனாய
विप्राविप्रप्रसादिनेவிப்ராவிப்ர ப்ரஸாதி³னே
विप्राविप्रसादकायவிப்ராவிப்ர ஸாத³காய
विप्राराधनसन्तुष्टायவிப்ராராத⁴ன ஸந்துஷ்டாய
विप्रेष्टफलदायकायவிப்ரேஷ்ட ப²ல தா³யகாய
विप्राणामग्निनिलयायவிப்ராணாமக்³னி நிலயாய
विप्रायவிப்ராய
विप्रभोजनसंतुष्टायவிப்ரபோ⁴ஜன ஸந்துஷ்டாய
विप्रश्रियैவிப்ரஶ்ரியை
विप्रालयनिवासिनेவிப்ராலய நிவாஸினே
विप्रैरभिष्टुतायவிப்ரைரபி⁴ஷ்டுதாய
विप्रपालायவிப்ரபாலாய
विपाशायவிபாஶாய
विम्वीजजपसंतुष्टायவிம்வீஜ ஜபஸந்துஷ்டாய
विभुधायவிபு⁴தா⁴ய
विभुधलोलायவிபு⁴த⁴லோலாய
विभुधाश्रयायவிபு⁴தா⁴ஶ்ரயாய
विभुधगणपोषकायவிபு⁴த⁴ க³ண போஷகாய
विभुधेश्वरपूजितायவிபு⁴தே⁴ஶ்வர பூஜிதாய
विभुधस्रोतस्विनी शेखराय नमः– ७२४०விபு⁴த⁴ஸ்ரோதஸ்வினீ ஶேக²ராய நம​:– 7240


Post a Comment