Pages

Monday, September 1, 2014

ஶிவம் -7001_7040विदारणाय नमःவிதா³ரணாய நம​:
विद्युत्यायவித்³யுத்யாய
विद्वज्जनसंश्रितायவித்³வஜ் ஜனஸம்ʼ ஶ்ரிதாய
विद्वज्जनाश्रयायவித்³வஜ் ஜனாஶ்ரயாய
विद्वज्जनस्तव्यपराक्रमायவித்³வஜ்ஜன ஸ்தவ்ய பராக்ரமாய
विद्याकरायவித்³யாகராய
विद्याविद्याकरायவித்³யா வித்³யாகராய
विद्यावेद्यायவித்³யா வேத்³யாய
विद्याप्रदायவித்³யா ப்ரதா³ய
विद्यामयायவித்³யா மயாய
विद्यावराभीतिकुठारपाणयेவித்³யா வராபீ⁴தி குடா²ர பாணயே
विद्वद्भृङ्गसुपूज्यायவித்³வத்³ப்⁴ருʼங்க³ ஸுபூஜ்யாய
विद्वदुत्तमायவித்³வது³த்தமாய
विद्यादयेவித்³யாத³யே
विद्याराजायவித்³யா ராஜாய
विद्रवायவித்³ரவாய
विद्याविज्ञानदायவித்³யா விஜ்ஞானதா³ய
विद्याधरगनार्चितायவித்³யாத⁴ர க³னார்சிதாய
विद्युत्कोटिप्रकाशायவித்³யுத் கோடி ப்ரகாஶாய
विद्युत्तमाय नमः ७०२०வித்³யுத்தமாய நம​: 7020
विद्युदशनिमेघगर्जितप्रभवे नमःவித்³யுத³ஶனி மேக⁴ க³ர்ஜித ப்ரப⁴வே நம​:
विद्योतवेदवेदाङ्गायவித்³யோத வேத³ வேதா³ங்கா³ய
विद्यानां प्रभवेவித்³யானாம்ʼ ப்ரப⁴வே
विद्यानां पतयेவித்³யானாம்ʼ பதயே
विद्यानामात्मविद्यायैவித்³யானாமாத்ம வித்³யாயை
विद्युतायவித்³யுதாய
विद्युत्पिङ्गजटाधरायவித்³யுத்பிங்க³ ஜடாத⁴ராய
विदेहायவிதே³ஹாய
विद्यादायिनेவித்³யாதா³யினே
विद्यारूपिणेவித்³யாரூபிணே
विद्याधरायவித்³யா த⁴ராய
विद्याधरविधानज्ञायவித்³யாத⁴ர விதா⁴னஜ்ஞாய
विद्याविचक्षणायவித்³யா விசக்ஷணாய
विद्याविशिष्ट नियतात्मसु वैभवायவித்³யா விஶிஷ்ட நியதாத்மஸு வைப⁴வாய
विदलासुरधायिनेவித³லாஸுர தா⁴யினே
विगलितविषयप्रवाहदुर्वृत्तयेவிக³லித விஷய ப்ரவாஹ து³ர்வ்ருʼத்தயே
विद्यादेहायவித்³யாதே³ஹாய
विद्याधिपतयेவித்³யாதி⁴ பதயே
विद्याधिकेशायவித்³யாதி⁴ கேஶாய
विद्याधारिणे नमः -७०४०வித்³யா தா⁴ரிணே நம​: -7040


Post a Comment