Pages

Thursday, September 11, 2014

ஶிவம் - 7321_7360वयोमध्यस्थाय नमःவயோமத்⁴யஸ்தா²ய நம​:
वयस्यायவயஸ்யாய
वयोऽवस्थाविहीनायவயோ(அ)வஸ்தா²விஹீனாய
वयसां पतयेவயஸாம்ʼ பதயே
व्ययकृतेவ்யயக்ருʼதே
वायवेவாயவே
वायुवाहनायவாயுவாஹனாய
वायुगायவாயுகா³ய
वायुवाहायவாயுவாஹாய
वाय्वग्निनभसां पतयेவாய்வக்³னி நப⁴ஸாம்ʼ பதயே
वायुवन्दितायவாயுவந்தி³தாய
वायुवेगपरायणायவாயுவேக³பராயணாய
वायुस्थानकृतावासायவாயுஸ்தா²ன க்ருʼதாவாஸாய
वायुरूपायவாயுரூபாய
वायुसंभृतायவாயுஸம்ப்⁴ருʼதாய
वायुस्वरूपिणेவாயு ஸ்வரூபிணே
वायुदंभविघातिनेவாயுத³ம்ப⁴ விகா⁴தினே
वायुवेगायவாயுவேகா³ய
वायुव्यापिनेவாயுவ்யாபினே
वायूर्ध्वलिङ्गाय नमः– ७३४०வாயூர்த்⁴வலிங்கா³ய நம​:– 7340
वाय्वात्मने नमःவாய்வாத்மனே நம​:
वायुसूनुसमर्चितायவாயுஸூனு ஸமர்சிதாய
वायुसूनुवरप्रदायவாயுஸூனு வரப்ரதா³ய
वायसारातयेவாயஸாராதயே
वायनप्रियायவாயனப்ரியாய
वायुमण्डलमध्यस्थायவாயுமண்ட³ல மத்⁴யஸ்தா²ய
वायुमण्डलमध्यगायவாயுமண்ட³ல மத்⁴யகா³ய
वायौ द्विधा लीनायவாயௌ த்³விதா⁴ லீனாய
व्यायामनिरतायவ்யாயாம நிரதாய
व्यायोगप्रियायவ்யாயோக³ ப்ரியாய
व्यायतबाहवेவ்யாயத பா³ஹவே
व्यायतचित्तायவ்யாயத சித்தாய
व्यायतात्मनेவ்யாயதாத்மனே
वियत्पतयेவியத்பதயே
वियन्मूर्तयेவியன்மூர்தயே
वियद्रूपायவியத்³ரூபாய
वियत्प्रसवेவியத்ப்ரஸவே
वियद्गोप्त्रेவியத்³கோ³ப்த்ரே
वियदिन्द्रचापवत्तेजोमयवपुषेவியதி³ந்த்³ர சாபவத்தேஜோமய வபுஷே
वियाताय नमः – ७३६०வியாதாய நம​: – 7360


Post a Comment