Pages

Friday, September 19, 2014

ஶிவம் - 7561_7600
वीरासनैकनिलयाय नमःவீராஸனைக நிலயாய நம​:
वीर्यवतेவீர்யவதே
वीरगोष्ठिविवर्जितायவீரகோ³ஷ்டி² விவர்ஜிதாய
वीरगोष्ठिप्रियायவீரகோ³ஷ்டி² ப்ரியாய
वीररुद्रायவீரருத்³ராய
वीरचर्यापरायणायவீரசர்யாபராயணாய
वीरमार्गरतायவீரமார்க³ ரதாய
वीरारामातिरामायவீராராமாதி ராமாய
वीर्यायவீர்யாய
वीरासनैकनिलयायவீராஸனைக நிலயாய
वीराणां वीरभद्रायவீராணாம்ʼ வீரப⁴த்³ராய
वीरवल्ल्यादिरूपिणेவீரவல்ல்யாதி³ரூபிணே
वीरस्कन्धवाहसेवितायவீரஸ்கந்த⁴வாஹ ஸேவிதாய
वीरस्कन्धासुरवरदायவீரஸ்கந்தா⁴ஸுர வரதா³ய
वीरागमकण्ठायவீராக³ம கண்டா²ய
वीराद्यागमपञ्चकप्रितिपादकदक्षिणवदनायவீராத்³யாக³ம பஞ்சக ப்ரிதிபாத³க த³க்ஷிண வத³னாய
वीरमार्गप्रबोधिनेவீரமார்க³ப்ரபோ³தி⁴னே
वीरसेव्यायவீரஸேவ்யாய
वीरभद्रप्रकल्पकायவீரப⁴த்³ர ப்ரகல்பகாய
वीरपत्निस्तुतपराक्रमाय नमः -७५८०வீர பத்னிஸ்துத பராக்ரமாய நம​: -7580
वीरपानप्रियाय नमःவீரபான ப்ரியாய நம​:
वीरपाणपरायவீரபாணபராய
वीराशंसनवीरभयङ्करायவீராஶம்ʼஸன வீரப⁴யங்கராய
वीरविक्रमदर्शनप्रियायவீரவிக்ரம த³ர்ஶன ப்ரியாய
वीरसैन्यसंस्तुतायவீரஸைன்ய ஸம்ʼஸ்துதாய
वीरधुरन्धरायவீரது⁴ரந்த⁴ராய
वीराञ्जनेयरूपायவீராஞ்ஜனேய ரூபாய
वीररसप्रधानायவீரரஸ ப்ரதா⁴னாய
वीराग्रेसरायவீராக்³ரேஸராய
वीराचलनिलयायவீராசல நிலயாய
वीरन्धरवाहजनकायவீரந்த⁴ரவாஹ ஜனகாய
वीरभद्रगणसेवितायவீரப⁴த்³ர க³ண ஸேவிதாய
वीरेश्वरायவீரேஶ்வராய
वैरिसंहारकायவைரிஸம்ʼஹாரகாய
वैरिवीर्यविदारणायவைரிவீர்ய விதா³ரணாய
वैरशुद्धिकरायவைரஶுத்³தி⁴கராய
वैराजोत्तमसाम्राज्यायவைராஜோத்தம ஸாம்ராஜ்யாய
वैरानुबन्धिरूपायவைரானுப³ந்தி⁴ரூபாய
वैरनिर्यातन जागरूपकायவைரனிர்யாதன ஜாக³ரூபகாய
वैरोचनार्थिताय नमः– ७६००வைரோசனார்தி²தாய நம​:– 7600 Download

Post a Comment