Pages

Friday, September 26, 2014

ஶிவம் - 7721_7760विश्वयोनये नमःவிஶ்வயோனயே நம​:
विश्ववेशायவிஶ்வவேஶாய
विश्वरक्षाविधानकृतेவிஶ்வரக்ஷா விதா⁴னக்ருʼதே
विश्वरूपिणेவிஶ்வரூபிணே
विश्वस्तामुसलोद्धारवित्रस्ततनवेவிஶ்வஸ்தா முஸலோத்³தா⁴ர வித்ரஸ்த தனவே
विश्वतोमुखायापि पञ्चमुखायவிஶ்வதோமுகா²யாபி பஞ்சமுகா²ய
विश्वतचक्षुशोपि पञ्चदशचक्षुषेவிஶ்வத சக்ஷுஶோபி பஞ்சத³ஶ சக்ஷுஷே
विश्वतोहस्तायापि दशहस्तायவிஶ்வதோ ஹஸ்தாயாபி த³ஶஹஸ்தாய
विश्वतःपादापि द्विपादायவிஶ்வத​:பாதா³பி த்³விபாதா³ய
विश्वतोहितायापि अनवरदकरुणायவிஶ்வதோ ஹிதாயாபி அனவரத³கருணாய
विश्वतोमुखायவிஶ்வதோமுகா²ய
विश्वतश्चक्षुषेவிஶ்வதஶ் சக்ஷுஷே
विश्वजगन्नाथायவிஶ்வ ஜக³ன்னாதா²ய
विश्वतोहस्तायவிஶ்வதோ ஹஸ்தாய
विश्वजगद्धात्रेவிஶ்வ ஜக³த்³ தா⁴த்ரே
विश्वतःपादायவிஶ்வத​:பாதா³ய
विश्वतोरहितायவிஶ்வதோ ரஹிதாய
विश्वात्मभावनायவிஶ்வாத்ம பா⁴வனாய
विश्वसृजेவிஶ்வஸ்ருʼஜே
विश्वदृशे नमः -७७४०விஶ்வத்³ரு’ஶே நம​: -7740
विश्वभुजे नमःவிஶ்வபு⁴ஜே நம​:
विश्वकर्ममतयेவிஶ்வகர்மமதயே
विश्वचक्षुषेவிஶ்வசக்ஷுஷே
विश्ववाहनायவிஶ்வவாஹனாய
विश्वतनवेவிஶ்வதனவே
विश्वभोजनायவிஶ்வபோ⁴ஜனாய
विश्वजैत्रायவிஶ்வஜைத்ராய
विश्वक्षेत्रायவிஶ்வக்ஷேத்ராய
विश्वयोनयेவிஶ்வயோனயே
विश्वलोचनायவிஶ்வலோசனாய
विश्वसाक्षिणेவிஶ்வஸாக்ஷிணே
विश्वमूर्ध्नेவிஶ்வமூர்த்⁴னே
विश्ववक्त्रायவிஶ்வவக்த்ராய
विश्वमूर्तयेவிஶ்வமூர்தயே
विश्वतेजःस्वरूपवतेவிஶ்வதேஜ​:ஸ்வரூபவதே
विश्वस्वपतयेவிஶ்வஸ்வபதயே
विश्वरूपप्रदर्शकायவிஶ்வரூப ப்ரத³ர்ஶகாய
विश्वभूतसुहृदेவிஶ்வபூ⁴த ஸுஹ்ருʼதே³
विश्वपरिपालकायவிஶ்வ பரிபாலகாய
विश्वसंस्थाय नमः – ७७६०விஶ்வ ஸம்ʼஸ்தா²ய நம​: – 7760

 
Post a Comment