Pages

Friday, August 8, 2014

ஶிவம் - 6361_6400
राजीवाक्षाय नमःராஜீவாக்ஷாய நம​:
राजकन्यायुगानद्धशैववृत्तमुदेராஜகன்யா யுகா³னத்³த⁴ ஶைவ வ்ருʼத்தமுதே³
राजमण्डलमध्यकायராஜமண்ட³ல மத்⁴யகாய
राजराजप्रियायராஜராஜப்ரியாய
राजराजायராஜராஜாய
राजसूयहविर्भोक्त्रेராஜஸூய ஹவிர்போ⁴க்த்ரே
राजीवचरणायராஜீவசரணாய
राजशेखरायராஜஶேக²ராய
राजवश्यकरायராஜவஶ்யகராய
राजीवकुसुमप्रियायராஜீவ குஸுமப்ரியாய
राजाधिराजायராஜாதி⁴ராஜாய
राज्ञामधिगतायராஜ்ஞாமதி⁴க³தாய
राजहंसायராஜஹம்ʼஸாய
राजवृक्षायராஜவ்ருʼக்ஷாய
राजमान्यायராஜமான்யாய
राजराजसखायராஜராஜஸகா²ய
राजोपचारायராஜோபசாராய
रणत्किङ्किणिमेखलायரணத்கிங்கிணி மேக²லாய
रणपण्डितायரணபண்டி³தாய
रणप्रियाय नमः – ६३८०ரணப்ரியாய நம​: – 6380
रणोत्सुकाय नमःரணோத்ஸுகாய நம​:
रणशूरायரணஶூராய
रेणुकावरदायரேணுகாவரதா³ய
रतयेரதயே
रतिप्रार्थितमाङ्गल्यफलदायரதி ப்ரார்தி²த மாங்க³ல்ய ப²லதா³ய
रतिस्तुतायரதிஸ்துதாய
रतिमार्गकृतेரதிமார்க³க்ருʼதே
रतिप्रियायரதிப்ரியாய
रत्नरञ्जितपादुकायரத்னரஞ்ஜித பாது³காய
रत्नकञ्चुकायரத்னகஞ்சுகாய
रत्नपीठस्थायரத்னபீட²ஸ்தா²ய
रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकायரத்னபாது³கா ப்ரபா⁴பி⁴ ராமபாத³ யுக்³மகாய
रत्नभ्राजद्धेमसूत्रकटीतटायரத்ன ப்⁴ராஜத்³தே⁴ம ஸூத்ர கடீ தடாய
रत्नदायரத்னதா³ய
रत्नप्रभूताय ரத்னப்ரபூ⁴தாய
रत्नहारकायரத்னஹாரகாய
रत्नहारकटिसूत्रायரத்னஹார கடிஸூத்ராய
रत्नमंदिरमध्यस्थायரத்னமந்தி³ர மத்⁴யஸ்தா²ய
रत्नपूजापरायणायரத்னபூஜாபராயணாய
रत्नभूषणाय नमः – ६४००ரத்ன பூ⁴ஷணாய நம​: – 6400Download


Post a Comment