Pages

Thursday, August 14, 2014

ஶிவம் - 6521_6560रामवरदाय नमःராமவரதா³ய நம​:
रामप्रियायராமப்ரியாய
रामेश्वरायராமேஶ்வராய
रामायராமாய
रामानन्दमयायராமானந்த³மயாய
रामारचितपदद्वन्दायராமாரசிதபத³த்³வந்தா³ய
रामगायராமகா³ய
रयिदायரயிதா³ய
रुरुचर्मपरीधानायருருசர்மபரீதா⁴னாய
रुरुहस्तायருருஹஸ்தாய
रुरुप्रियायருருப்ரியாய
रौरवाजिनसंवीतायரௌரவாஜினஸம்ʼவீதாய
रवयेரவயே
रविकोटिसंकाशायரவிகோடிஸங்காஶாய
रविलोचनायரவிலோசனாய
रविमण्डलमध्यस्थायரவிமண்ட³ல மத்⁴யஸ்தா²ய
रविकोटिसमप्रभायரவிகோடிஸமப்ரபா⁴ய
रविचन्द्राग्निनयनायரவிசந்த்³ராக்³னிநயனாய
रविनेत्रायரவிநேத்ராய
रविशिखिशशिनेत्राय नमः – ६५४०ரவிஶிகி²ஶஶிநேத்ராய நம​: – 6540
रवेःकरालचक्राय नमःரவே​:கராலசக்ராய நம​:
रव्यात्मनेரவ்யாத்மனே
रव्यादिग्रहसंस्तुतायரவ்யாதி³க்³ரஹ ஸம்ʼஸ்துதாய
रावणार्चितविग्रहायராவணார்சித விக்³ரஹாய
रावणार्चितायராவணார்சிதாய
रावणदर्पविनाशणलिङ्गायராவண த³ர்ப வினாஶண லிங்கா³ய
रावणारिह्रुदानन्दायராவணாரி ஹ்ருதா³னந்தா³ய
रेवानदीतीरवासायரேவா நதீ³ தீரவாஸாய
राशीकृतजगत्त्रयायராஶீ க்ருʼத ஜக³த்த்ரயாய
राशयेராஶயே
रेष्मियायரேஷ்மியாய
रोषिणेரோஷிணே
रसज्ञायரஸஜ்ஞாய
रसप्रियायரஸப்ரியாய
रसनारहितायரஸனா ரஹிதாய
रसगन्धायரஸக³ந்தா⁴ய
रसभुजायரஸபு⁴ஜாய
रसरथायரஸரதா²ய
रसाश्रितायரஸாஶ்ரிதாய
रस्याय नमः – ६५६०ரஸ்யாய நம​: – 6560

 
Post a Comment