Pages

Monday, August 25, 2014

ஶிவம் - 6801_6840वैखानाय नमःவைகா²னாய நம​:
वैखानसायவைகா²னஸாய
वागीशायவாகீ³ஶாய
वाग्विभूतिदायकात्मनेவாக்³விபூ⁴திதா³யகாத்மனே
वाग्ज्ञानमात्रसंदिष्टतत्पार्थायவாக்³ ஜ்ஞான மாத்ர ஸந்தி³ஷ்டதத்பார்தா²ய
वाग्देवीश्रीशचीसेव्यवामाङ्गायவாக்³தே³வீ ஶ்ரீ ஶசீ ஸேவ்ய வாமாங்கா³ய
वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठायவாகீ³ஶ விஷ்ணு ஸுர ஸேவித பாத³பீடா²ய
वागीश्वरेश्वरायவாகீ³ஶ்வரேஶ்வராய
वागिशुद्धायவாகி³ஶுத்³தா⁴ய
वागिदां वरायவாகி³தா³ம்ʼ வராய
वाग्वृषायவாக்³வ்ருʼஷாய
वाङ्मनसेश्वरायவாங்மனஸேஶ்வராய
वागधीशायவாக³தீ⁴ஶாய
वाङ्मयायவாங்மயாய
वाग्मिनेவாக்³மினே
वागिन्द्रायவாகி³ந்த்³ராய
व्यग्रनाशनायவ்யக்³ரநாஶனாய
व्यग्रायவ்யக்³ராய
विगतकल्मषायவிக³தகல்மஷாய
विगतरोषाय नमः -६८२०விக³தரோஷாய நம​: -6820
विगतज्वराय नमःவிக³த ஜ்வராய நம​:
विगतस्पृहायவிக³த ஸ்ப்ருʼஹாய
वेगदर्शिनेவேக³ த³ர்ஶினே
वेगवतेவேக³வதே
वेगवतीतीरवासायவேக³வதீ தீரவாஸாய
वेगवतीवरदायவேக³வதீவரதா³ய
वेगापगासमर्चितायவேகா³பகா³ஸமர்சிதாய
व्याघ्रायவ்யாக்⁴ராய
व्याघ्रागायவ்யாக்⁴ராகா³ய
व्याघ्रचर्मासनायவ்யாக்⁴ர சர்மாஸனாய
व्याघ्रचर्मधरायவ்யாக்⁴ரசர்மத⁴ராய
व्याघ्रचर्मपरिधानायவ்யாக்⁴ரசர்மபரிதா⁴னாய
व्याघ्रचर्मोत्तरीयायவ்யாக்⁴ரசர்மோத்தரீயாய
व्याघ्रचर्मांबरपरीतायவ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ரபரீதாய
व्याघ्रचर्मांबरधरायவ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ரத⁴ராய
व्याग्राजीनांबरधरायவ்யாக்³ராஜீனாம்ப³ரத⁴ராய
व्याग्रचर्मसमेतायவ்யாக்³ரசர்மஸமேதாய
व्याघ्रचर्मांबरायவ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ராய
व्याघ्रपादवरदायவ்யாக்⁴ரபாத³வரதா³ய
विघ्नेशाय नमः – ६८४०விக்⁴னேஶாய நம​: – 6840

 
Post a Comment