Pages

Friday, August 22, 2014

ஶிவ ம் - 6761_6800
वाक्पतयेவாக்பதயே
वाक्स्वरूपायவாக்ஸ்வரூபாய
वाक्प्रियायவாக்ப்ரியாய
वाक्यायவாக்யாய
वाक्यार्थस्वरूपिणेவாக்யார்த²ஸ்வரூபிணே
वाक्यज्ञायவாக்யஜ்ஞாய
व्याकृतायவ்யாக்ருʼதாய
व्याकृतयेவ்யாக்ருʼதயே
व्याक्पतित्वप्रकाषिनेவ்யாக்பதித்வப்ரகாஷினே
विकटादृहासविस्फारित ब्रह्मांडमण्डलायவிகடாத்³ருʼஹாஸவிஸ்பா²ரித ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லாய
विकारिणेவிகாரிணே
विकाररहितायவிகார ரஹிதாய
विक्रान्तायவிக்ராந்தாய
विक्रमायவிக்ரமாய
विक्रमिणेவிக்ரமிணே
विकुर्वाणायவிகுர்வாணாய
विकृतायவிக்ருʼதாய
विकर्त्रेவிகர்த்ரே
विकर्मिणेவிகர்மிணே
विक्रमोत्तमाय नमः – ६७८०விக்ரமோத்தமாய நம​: – 6780
विक्लवाय नमःவிக்லவாய நம​:
विकृतस्वरूपायவிக்ருʼதஸ்வரூபாய
विकरालोर्ध्वकेशायவிகராலோர்த்⁴வ கேஶாய
विकेशायவிகேஶாய
विकटायவிகடாய
विकल्पायவிகல்பாய
विकृतवेषायவிக்ருʼதவேஷாய
विकरायவிகராய
विकृताङ्गायவிக்ருʼதாங்கா³ய
वैकुण्ठदर्शिनेவைகுண்ட²த³ர்ஶினே
वैकुण्ठनाथविलसत्सायकायவைகுண்ட²நாத² விலஸத்ஸாயகாய
वैकुण्ठरेतसेவைகுண்ட²ரேதஸே
वैकुण्ठवल्लभायவைகுண்ட²வல்லபா⁴ய
वैकुण्ठविधिसन्नुतायவைகுண்ட²விதி⁴ஸன்னுதாய
व्याख्यातदेवायவ்யாக்²யாததே³வாய
व्याख्यानसुपीठस्थायவ்யாக்²யானஸுபீட²ஸ்தா²ய
व्याख्यामुद्रालसद्बाहवेவ்யாக்²யா முத்³ரால ஸத்³பா³ஹவே
व्याख्यात्रेவ்யாக்²யாத்ரே
व्याख्यातायவ்யாக்²யாதாய
वैखानसमखारंनाय नमः – ६८००வைகா²னஸ மகா²ரம்ʼனாய நம​: – 6800download

Post a Comment