Pages

Wednesday, August 6, 2014

ஶிவம் - 6281_2320रेफस्य अग्निर्देवता | रौद्रकर्मसाधने विनियोगःரேப²ஸ்ய அக்³னிர்தே³வதா | ரௌத்³ர கர்ம ஸாத⁴னே வினியோக³​:
रक्तमाल्याम्बरप्रियाय नमःரக்தமால்யாம்ப³ர ப்ரியாய நம​:
रक्तबलिप्रियायரக்த ப³லி ப்ரியாய
रक्तपिङ्गलनेत्रायரக்த பிங்க³ல நேத்ராய
रक्तायரக்தாய
रक्तवर्णायரக்தவர்ணாய
रक्तवस्त्रायரக்தவஸ்த்ராய
रक्तगन्धायரக்தக³ந்தா⁴ய
रक्तसूत्रधरायரக்தஸூத்ர த⁴ராய
रक्तपुष्पप्रियायரக்தபுஷ்ப ப்ரியாய
रक्तध्वजपताकायரக்த த்⁴வஜ பதாகாய
रक्तव्यक्तस्वरूपायரக்தவ்யக்தஸ்வரூபாய
रक्तस्रगनुलेपिनेரக்தஸ்ரக³னுலேபினே
रक्तमाल्याङ्गधारिणेரக்தமால்யாங்க³ தா⁴ரிணே
रक्तमालाविचित्रायரக்தமாலாவிசித்ராய
रक्तार्द्रवाससेரக்தார்த்³ர வாஸஸே
रक्ताम्बरधरायரக்தாம்ப³ரத⁴ராய
रक्ताङ्गायரக்தாங்கா³ய
राकेशायராகேஶாய
राकिनीप्रियायராகினீப்ரியாய
राकेन्दुवदनाय नमः – ६३००ராகேந்து³வத³னாய நம​: – 6300
राकेन्दुसङ्काशनखायராகேந்து³ஸங்காஶ நகா²ய
रुक्माङ्गदपरिष्क्रुतायருக்மாங்க³த³பரிஷ்க்ருதாய
रुक्माङ्गदस्तुतायருக்மாங்க³த³ ஸ்துதாய
रुक्मवर्णायருக்மவர்ணாய
रुक्मिणीपतिपूजितायருக்மிணீபதிபூஜிதாய
रुक्मिणीफलदायருக்மிணீ ப²லதா³ய
रेखारथांगसंपर्कजलंधरभिदेரேகா²ரதா²ங்க³ ஸம்பர்க ஜலந்த⁴ரபி⁴தே³
रङ्गविद्याविशारदायரங்க³வித்³யாவிஶாரதா³ய
रागदायராக³தா³ய
रागिरागविदेராகி³ராக³விதே³
रागिणेராகி³ணே
रागहेतवेராக³ஹேதவே
रागवतेராக³வதே
रागपल्लवित स्थाणवेராக³பல்லவித ஸ்தா²ணவே
रोगेशायரோகே³ஶாய
रोगहर्त्रेரோக³ஹர்த்ரே
रोगशमनायரோக³ஶமனாய
रघुनाथायரகு⁴நாதா²ய
रघुवंश प्रवर्तकायரகு⁴வம்ʼஶ ப்ரவர்தகாய
रघुस्तुत पदद्वन्द्वाय नमः – ६३२०ரகு⁴ஸ்துத பத³த்³வந்த்³வாய நம​: – 6320

 
Post a Comment