Pages

Monday, August 11, 2014

ஶிவம் - 6401_6440रत्नकाञ्चनभूषणाय नमःரத்ன காஞ்சன பூ⁴ஷணாய நம​:
रत्नमण्डपमध्यस्थायரத்னமண்ட³ப மத்⁴யஸ்தா²ய
रत्नग्रैवेयकुण्डलायரத்ன க்³ரைவேய குண்ட³லாய
रत्नडोलोत्सवप्रियायரத்ன டோ³லோத்ஸவ ப்ரியாய
रत्नपूजनसंतुष्टायரத்ன பூஜன ஸந்துஷ்டாய
रत्नसानुशरासनायரத்னஸானுஶராஸனாய
रत्नसानुनिधयेரத்னஸானு நித⁴யே
रत्नसंदोहमञ्जीरक्कणत्पदसरोरुहायரத்னஸந்தோ³ஹ மஞ்ஜீரக்கணத்பத³ ஸரோருஹாய
रत्नसानुकङ्कणशोभाढ्यायரத்னஸானு கங்கண ஶோபா⁴ட்⁴யாய
रत्नकङ्कणायரத்னகங்கணாய
रत्नसिंहासनाश्रयायரத்ன ஸிம்ʼஹாஸனாஶ்ரயாய
रत्नसिंहासनस्थितायரத்ன ஸிம்ʼஹாஸன ஸ்தி²தாய
रत्नभ्राजद्धेमसूत्रायரத்ன ப்⁴ராஜத்³தே⁴ம ஸூத்ராய
रत्नहारिणेரத்னஹாரிணே
रत्नमौलयेரத்னமௌலயே
रत्नकिरीटवतेரத்ன கிரீடவதே
रत्नमालिनेரத்னமாலினே
रत्नेशायரத்னேஶாய
रत्नरोचिषेரத்னரோசிஷே
रत्ननाभाय नमः – ६४२०ரத்னநாபா⁴ய நம​: – 6420
रत्नभ्राजत्कटिसूत्राय नमःரத்னப்⁴ராஜத் கடிஸூத்ராய நம​:
रत्ननिर्मितकङ्कणायரத்ன நிர்மித கங்கணாய
रत्नकुण्डलदीप्तास्तायரத்னகுண்ட³ல தீ³ப்தாஸ்தாய
रत्नकुण्डलमण्डितायரத்னகுண்ட³ல மண்டி³தாய
रत्नग्रैवेयभूषणायரத்னக்³ரைவேய பூ⁴ஷணாய
रत्नगर्भायரத்ன க³ர்பா⁴ய
रत्नगर्भाश्रयायரத்ன க³ர்பா⁴ஶ்ரயாய
रत्नमौक्तिकवैडूर्यकिरीटायரத்ன மௌக்திக வைடூ³ர்ய கிரீடாய
रत्ननिर्मलविग्रहायரத்ன நிர்மல விக்³ரஹாய
रत्नाकरायரத்னாகராய
रत्नानां प्रभवेரத்னானாம்ʼ ப்ரப⁴வே
रत्नाङ्गदाङ्गायரத்னாங்க³தா³ங்கா³ய
रत्नांगुलियविलसत्करशाखानखप्रभायரத்னாங்கு³லிய விலஸத்கர ஶாகா²நக²ப்ரபா⁴ய
रत्नांगुलीयवलयायரத்னாங்கு³லீய வலயாய
रत्नाभिषेकसंतुष्टायரத்னாபி⁴ஷேக ஸந்துஷ்டாய
रत्नाकरप्रियायரத்னாகர ப்ரியாய
रत्नाकरस्तुतायரத்னாகர ஸ்துதாய
रत्नाद्यायரத்னாத்³யாய
रत्नाभरणसंभृतायரத்னாப⁴ரண ஸம்ப்⁴ருʼதாய
रत्नालाङ्कृतसर्वाङ्गिणे नमः – ६४४०ரத்னாலங்க்ருʼத ஸர்வாங்கி³ணே நம​: – 6440

 
Post a Comment