Pages

Monday, August 18, 2014

ஶிவம் - 6601_6640लोकवर्णोत्तमोत्तमाय नमःலோகவர்ணோத்தமோத்தமாய நம​:
लोक सारङ्गायலோக ஸாரங்கா³ய
लोकशल्यकृतेலோகஶல்யக்ருʼதே
लोकगूढायலோககூ³டா⁴ய
लोकनाथायலோகநாதா²ய
लोकवन्द्यायலோகவந்த்³யாய
लोकमायायலோகமாயாய
लोकशोक विनाशकायலோகஶோக வினாஶகாய
लोक चूडारत्नायலோக சூடா³ரத்னாய
लोकत्रयविधात्रेலோகத்ரயவிதா⁴த்ரே
लोकत्रयी सनाथायலோகத்ரயீ ஸனாதா²ய
लोक धात्रेலோக தா⁴த்ரே
लोकध्वजायலோகத்⁴வஜாய
लोकप्रभवेலோகப்ரப⁴வே
लोकबन्धवेலோகப³ந்த⁴வே
लोकस्वामिनेலோகஸ்வாமினே
लोकचूडामणयेலோகசூடா³மணயே
लोकत्रयाश्रितायலோகத்ரயாஶ்ரிதாய
लोकशङ्कराय नमः -६६२०லோகஶங்கராய நம​: -6620
लोकज्ञाय नमःலோகஜ்ஞாய நம​:
लोकसंमोहनायலோகஸம்ʼமோஹனாய
लोकवशंकरायலோகவஶங்கராய
लोकानां पतयेலோகானாம்ʼ பதயே
लोकाधिष्टानायலோகாதி⁴ஷ்டானாய
लोकाध्यक्षायலோகாத்⁴யக்ஷாய
लोकायலோகாய
लोकानुग्रहकारिणेலோகானுக்³ரஹகாரிணே
लोकानुग्राहकागस्त्यतपःप्रीतात्मनेலோகானுக்³ராஹ காக³ஸ்த்ய தப​:ப்ரீதாத்மனே
लोकायतिकानां स्वभावमयविग्रहायலோகாயதிகானாம்ʼ ஸ்வபா⁴வமய விக்³ரஹாய
लोकाधिपायலோகாதி⁴பாய
लोकानामभिरामायலோகானாமபி⁴ராமாய
लोकात्मनेலோகாத்மனே
लोकान्तकृतेலோகாந்தக்ருʼதே
लोकाभिरामायலோகாபி⁴ராமாய
लोकाक्षिणेலோகாக்ஷிணே
लोकानां पशुमन्त्रौषधायலோகானாம்ʼ பஶுமந்த்ரௌஷதா⁴ய
लोकानामीश्वरायலோகானாமீஶ்வராய
लोकारिमर्दनायலோகாரிமர்த³னாய
लोकेशाय नमः -६६४०லோகேஶாய நம​: -6640

 
Post a Comment