Pages

Thursday, August 21, 2014

ஶிவம் - 6721_6760लवङ्गप्रियायலவங்க³ப்ரியாய
लवसेवितायலவஸேவிதாய
लवकंबलधारिणेலவகம்ப³ல தா⁴ரிணே
लास्यप्रियायலாஸ்யப்ரியாய
लास्यपरायலாஸ்யபராய
लास्यसुन्दरायலாஸ்யஸுந்த³ராய
लास्यलालसायலாஸ்யலாலஸாய
लसन्माणिक्यकटकायலஸன்மாணிக்யகடகாய
लोहिताक्षायலோஹிதாக்ஷாய
लोहितग्रीवायலோஹித க்³ரீவாய
लोहितायலோஹிதாய
लक्षणेशायலக்ஷணேஶாய
लक्षयदायலக்ஷயதா³ய
लक्ष्यलक्षणायலக்ஷ்யலக்ஷணாய
लक्ष्यलक्षणयोग्यायலக்ஷ்யலக்ஷணயோக்³யாய
लक्षमन्त्रजपप्रियायலக்ஷமந்த்ர ஜபப்ரியாய
लक्षकोट्यर्बुदान्तकायலக்ஷகோட்யர்பு³தா³ந்தகாய
लक्षणलक्षितायலக்ஷணலக்ஷிதாய
लक्ष्यायலக்ஷ்யாய
लक्ष्म्यै नमः -६७४०லக்ஷ்ம்யை நம​: -6740
लक्ष्मीवते नमःலக்ஷ்மீவதே நம​:
लक्ष्मीपतयेலக்ஷ்மீபதயே
लक्ष्मीशायலக்ஷ்மீஶாய
लक्ष्मीनाथप्रियायலக்ஷ்மீநாத²ப்ரியாய
लाक्षारुणेक्षणायலாக்ஷாருணேக்ஷணாய
लाक्षणिकाय नमः | ६७४६லாக்ஷணீகாய நம​: | 6746
वकारस्य वरुणो देवता | विशनिर्हरणार्ते विनियोगः |வகாரஸ்ய வருணோ தே³வதா | விஶநிர்ஹரணார்தே வினியோக³​: |
वकाराय नमःவகாராய நம​:
वकाररूपायவகாரரூபாய
वक्त्रचतुष्टयायவக்த்ரசதுஷ்டயாய
वक्त्रपञ्चकायவக்த்ரபஞ்சகாய
वकुलायவகுலாய
वक्रतुण्डार्चितायவக்ரதுண்டா³ர்சிதாய
वक्रकेशायவக்ரகேஶாய
वक्रतुण्डप्रसादिनेவக்ரதுண்ட³ப்ரஸாதி³னே
व्यक्ताव्यक्तायவ்யக்தாவ்யக்தாய
व्यक्ततरायவ்யக்ததராய
व्यक्तरूपायவ்யக்தரூபாய
व्यक्ताव्यक्ततमायவ்யக்தாவ்யக்ததமாய
व्यक्ताव्यक्तात्मनेவ்யக்தாவ்யக்தாத்மனே
व्यक्ताव्यक्तगुणेतराय नमः – ६७६०வ்யக்தாவ்யக்த கு³ணேதராய நம​: – 6760

 
Post a Comment